|
کدخبر: 305228

واکنش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک گزارش

در پی چاپ گزارشی با عنوان «خاصه‌خرجی وزیر از جیب بازنشستگان؟» که در صفحه سیاسی روزنامه منتشر شد، روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جوابیه‌ای فرستاد که متن کامل آن منتشر می‌شود. در این جوابیه خطاب به مدیرمسئول روزنامه «شرق» آمده است: در پاسخ به مطلب منتشره در شماره 4198 مورخ 28/10/1400 آن روزنامه با عنوان: «پرداخت میلیاردی به یک برنامه تلویزیونی خاصه‌‌خرجی وزیر از جیب بازنشستگان؟»، توضیحات زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه این وزارتخانه اقدام لازم به عمل آورند.
حسب ادعای آن روزنامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جیب بازنشستگان پرداخت میلیاردی به یک برنامه تلویزیونی داشته است. کمترین انتظار این بود، آن رسانه که اکنون تمرکز و وقت خود را صرف سیاه‌نمایی‌های مخرب علیه برنامه‌های دولت و به‌ویژه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده است، با طرح سؤال از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند قانونی مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رسانه ملی (شبکه سه سیما) را جویا می‌شد؛ اما ظاهرا با برگزیدن کوتاه‌ترین مسیر و بازنشر آن در فضای مجازی سعی شد با جعل واقعیت، اذهان عمومی بیش‌از‌پیش مشوش گردد. به هر حال یکی از وظایف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی در کشور است. این در حالی است که بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها نیز بنا به مأموریت و موضوع برنامه‌ها، در برنامه‌سازی، با رسانه ملی مشارکت دارند. از‌این‌رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منطبق با قانون و در راستای وظیفه ذاتی و همچنین بر ‌اساس آیین‌نامه اجرائی بند «چ» ماده 37 قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب سوم مهر سال 1395 هیئت وزیران اقدام به مشارکت در ساخت و تولید برنامه با مضمون «اشتغال و کارآفرینی» با شبکه سه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نموده است.
ماده یک از آیین‌نامه اجرائی بند «چ» ماده 37 قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور اذعان می‌دارد: کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- مکلف‌اند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1)، (4) و (6) مطابق ساز‌و‌کار مندرج در این آیین‌نامه در قالب قرارداد با سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، صرف تولید برنامه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریت‌های خود، جهت فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌‌رسانی نمایند؛ بنابر‌این انتظار می‌رفت آن رسانه، با اطلاعات کافی نسبت به رویدادها، موضع‌گیری منصفانه‌تری اتخاذ می‌کرد و صرفا با برداشت سلیقه‌ای و شخصی و دریافت سفارش چاپ مطلب، اعتماد عمومی خوانندگان محترم را خدشه‌دار نمی‌کرد.
توضیح روزنامه «شرق»: لازم به توضیح است که این گزارش بر ‌اساس صحبت‌های علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درخصوص نامه مدیر شبکه سوم تلویزیون به وزیر و همچنین توییت و تأیید بهزاد مرکش، دستیار ویژه وزیر کار در امور فرهنگی و رسانه، نوشته شده است. در این گزارش از وزیر خواسته شده بود منابع ردیف مالی برای آن شش میلیارد را شفاف مشخص کند و از روابط‌عمومی این وزارتخانه نیز انتظار می‌رفت برای رفع شائبه‌ها منبع مالی این کمک و مستندات را اعلام می‌کرد تا مشخص شود از بودجه دولتی پرداخت خواهد شد یا از منابع سازمان تأمین اجتماعی.

در پی چاپ گزارشی با عنوان «خاصه‌خرجی وزیر از جیب بازنشستگان؟» که در صفحه سیاسی روزنامه منتشر شد، روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جوابیه‌ای فرستاد که متن کامل آن منتشر می‌شود. در این جوابیه خطاب به مدیرمسئول روزنامه «شرق» آمده است: در پاسخ به مطلب منتشره در شماره 4198 مورخ 28/10/1400 آن روزنامه با عنوان: «پرداخت میلیاردی به یک برنامه تلویزیونی خاصه‌‌خرجی وزیر از جیب بازنشستگان؟»، توضیحات زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه این وزارتخانه اقدام لازم به عمل آورند.
حسب ادعای آن روزنامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جیب بازنشستگان پرداخت میلیاردی به یک برنامه تلویزیونی داشته است. کمترین انتظار این بود، آن رسانه که اکنون تمرکز و وقت خود را صرف سیاه‌نمایی‌های مخرب علیه برنامه‌های دولت و به‌ویژه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده است، با طرح سؤال از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند قانونی مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رسانه ملی (شبکه سه سیما) را جویا می‌شد؛ اما ظاهرا با برگزیدن کوتاه‌ترین مسیر و بازنشر آن در فضای مجازی سعی شد با جعل واقعیت، اذهان عمومی بیش‌از‌پیش مشوش گردد. به هر حال یکی از وظایف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی در کشور است. این در حالی است که بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها نیز بنا به مأموریت و موضوع برنامه‌ها، در برنامه‌سازی، با رسانه ملی مشارکت دارند. از‌این‌رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منطبق با قانون و در راستای وظیفه ذاتی و همچنین بر ‌اساس آیین‌نامه اجرائی بند «چ» ماده 37 قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب سوم مهر سال 1395 هیئت وزیران اقدام به مشارکت در ساخت و تولید برنامه با مضمون «اشتغال و کارآفرینی» با شبکه سه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نموده است.
ماده یک از آیین‌نامه اجرائی بند «چ» ماده 37 قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور اذعان می‌دارد: کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- مکلف‌اند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1)، (4) و (6) مطابق ساز‌و‌کار مندرج در این آیین‌نامه در قالب قرارداد با سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، صرف تولید برنامه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریت‌های خود، جهت فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌‌رسانی نمایند؛ بنابر‌این انتظار می‌رفت آن رسانه، با اطلاعات کافی نسبت به رویدادها، موضع‌گیری منصفانه‌تری اتخاذ می‌کرد و صرفا با برداشت سلیقه‌ای و شخصی و دریافت سفارش چاپ مطلب، اعتماد عمومی خوانندگان محترم را خدشه‌دار نمی‌کرد.
توضیح روزنامه «شرق»: لازم به توضیح است که این گزارش بر ‌اساس صحبت‌های علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درخصوص نامه مدیر شبکه سوم تلویزیون به وزیر و همچنین توییت و تأیید بهزاد مرکش، دستیار ویژه وزیر کار در امور فرهنگی و رسانه، نوشته شده است. در این گزارش از وزیر خواسته شده بود منابع ردیف مالی برای آن شش میلیارد را شفاف مشخص کند و از روابط‌عمومی این وزارتخانه نیز انتظار می‌رفت برای رفع شائبه‌ها منبع مالی این کمک و مستندات را اعلام می‌کرد تا مشخص شود از بودجه دولتی پرداخت خواهد شد یا از منابع سازمان تأمین اجتماعی.