|
کدخبر: 304951

صادرات دانش فنی حوزه نفت به خارج از کشور مهیاست

برای اولین‌بار، نشست مدیران شرکت‌های نفت و گاز اروندان و مناطق نفت‌خیز جنوب با هدف بالابردن همکاری دوجانبه و تعامل بین‌بخشی حوزه نفت در اهواز برگزار شد . مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان روز سه‌شنبه با اشاره به وجود تکنولوژی و تأسیسات به‌روز صنعت نفت در گستره فعالیت این شرکت گفت: صادرات دانش فنی به کشورهای همسایه ایران از اولویت‌ها و برنامه‌های کاری نفت و گاز اروندان محسوب می‌شود. وی اظهار داشت: حضور در بازار صادرات دانش فنی با هدف ارزآوری برای کشور یکی از راهبردها خواهد بود.
عذاری‌اهوازی اظهار کرد: در این رابطه تعاملات و هماهنگی‌هایی نیز با دستگاه دیپلماسی کشور انجام شده که امکان صادرات دانش فنی موجود توسط این شرکت را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه این همکاری بین‌بخشی و تعامل نزدیک با شرکت ملی نفت ایران و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب محقق می‌شود، گفت: تأسیسات موجود در گستره فعالیت شرکت نفت و گاز اروندان از تکنولوژی‌های روز دنیا برخوردار است که رهاورد تعیین‌شده برای صادرات دانش فنی‌مهندسی این شرکت با کمک بدنه کارشناسی صنعت نفت عملی می‌شود.
وی نیروی انسانی موجود در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را از جمله منابع کارشناسی توانمند در حوزه‌های تخصصی عنوان کرد و گفت: ارتباط بین شرکت‌های نفتی باعث هم‌افزایی و تسهیل امور خواهد شد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. عذاری‌اهوازی یادآور شد: شرکت نفت و گاز اروندان نیز به عنوان یک شرکت جوان و مهم از لحاظ مقدار نفت تولیدی و واقع‌بودن در یک نقطه حساس میدان مشترک و مرزی در صنعت نفت از توانایی‌های تخصصی لازم برخوردار است که می‌تواند در مسیر تحقق چشم‌اندازهای تعریف‌شده شرکت ملی نفت ایران گام بردارد. به گفته وی توانایی‌های لجستیکی، فنی و عملیاتی موجود این شرکت‌ها، زمینه بسیار مناسب برای همکاری مشترک با شرکت‌های نفتی به‌خصوص مناطق نفت‌خیز است. عذاری‌اهوازی با اشاره به اینکه شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت و گاز اروندان تولیدکننده 90 درصد نفت کشور محسوب می‌شوند، افزود: این شرکت‌ها توانایی افزایش بهره‌وری در تولید و همچنین تأسیسات صنعت نفت را دارند که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان همچنین بر ضرورت دایرکردن نمایشگاه دائمی صنعت نفت در مجاورت با مرز عراق در شهر خرمشهر اشاره کرد و گفت: ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های صنعت نفت کشور در این نمایشگاه باعث توسعه مبادلات تجاری در بخش صادرات خدمات فنی‌مهندسی کشور خواهد شد. در این نشست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: متأسفانه شرکت‌های نفتی کشور به دلیل برخی دیدگاه‌های مدیریتی خاص طی سال‌های گذشته به چند تکه تبدیل شدند که این امر باعث ایجاد ضعف‌هایی شده است.

برای اولین‌بار، نشست مدیران شرکت‌های نفت و گاز اروندان و مناطق نفت‌خیز جنوب با هدف بالابردن همکاری دوجانبه و تعامل بین‌بخشی حوزه نفت در اهواز برگزار شد . مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان روز سه‌شنبه با اشاره به وجود تکنولوژی و تأسیسات به‌روز صنعت نفت در گستره فعالیت این شرکت گفت: صادرات دانش فنی به کشورهای همسایه ایران از اولویت‌ها و برنامه‌های کاری نفت و گاز اروندان محسوب می‌شود. وی اظهار داشت: حضور در بازار صادرات دانش فنی با هدف ارزآوری برای کشور یکی از راهبردها خواهد بود.
عذاری‌اهوازی اظهار کرد: در این رابطه تعاملات و هماهنگی‌هایی نیز با دستگاه دیپلماسی کشور انجام شده که امکان صادرات دانش فنی موجود توسط این شرکت را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه این همکاری بین‌بخشی و تعامل نزدیک با شرکت ملی نفت ایران و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب محقق می‌شود، گفت: تأسیسات موجود در گستره فعالیت شرکت نفت و گاز اروندان از تکنولوژی‌های روز دنیا برخوردار است که رهاورد تعیین‌شده برای صادرات دانش فنی‌مهندسی این شرکت با کمک بدنه کارشناسی صنعت نفت عملی می‌شود.
وی نیروی انسانی موجود در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را از جمله منابع کارشناسی توانمند در حوزه‌های تخصصی عنوان کرد و گفت: ارتباط بین شرکت‌های نفتی باعث هم‌افزایی و تسهیل امور خواهد شد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. عذاری‌اهوازی یادآور شد: شرکت نفت و گاز اروندان نیز به عنوان یک شرکت جوان و مهم از لحاظ مقدار نفت تولیدی و واقع‌بودن در یک نقطه حساس میدان مشترک و مرزی در صنعت نفت از توانایی‌های تخصصی لازم برخوردار است که می‌تواند در مسیر تحقق چشم‌اندازهای تعریف‌شده شرکت ملی نفت ایران گام بردارد. به گفته وی توانایی‌های لجستیکی، فنی و عملیاتی موجود این شرکت‌ها، زمینه بسیار مناسب برای همکاری مشترک با شرکت‌های نفتی به‌خصوص مناطق نفت‌خیز است. عذاری‌اهوازی با اشاره به اینکه شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت و گاز اروندان تولیدکننده 90 درصد نفت کشور محسوب می‌شوند، افزود: این شرکت‌ها توانایی افزایش بهره‌وری در تولید و همچنین تأسیسات صنعت نفت را دارند که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان همچنین بر ضرورت دایرکردن نمایشگاه دائمی صنعت نفت در مجاورت با مرز عراق در شهر خرمشهر اشاره کرد و گفت: ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های صنعت نفت کشور در این نمایشگاه باعث توسعه مبادلات تجاری در بخش صادرات خدمات فنی‌مهندسی کشور خواهد شد. در این نشست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: متأسفانه شرکت‌های نفتی کشور به دلیل برخی دیدگاه‌های مدیریتی خاص طی سال‌های گذشته به چند تکه تبدیل شدند که این امر باعث ایجاد ضعف‌هایی شده است.