|
کدخبر: 304617

امام‌جمعه گچساران با این اظهارنظر «چهره هفته شرق» شد

اسب‌دوانی زن موجب چشم‌چرانی می‌شود

در هفته گذشته اظهارنظرهای چند امام‌جمعه واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. یکی امام‌جمعه رفسنجان بود که درباره دوچرخه‌سواری زنان اظهارنظرهایی کرده بود و البته اواسط هفته از موضع خود بازگشت و گفت که دوچرخه‌سواری زنان حرام نیست؛ اما علاوه بر اظهارنظر این امام‌جمعه، خطیب نماز‌جمعه گچساران هم اظهارنظر جنجالی‌ای داشت. حجت‌الاسلام حجازی، امام‌جمعه گچساران گفت: اسب‌دوانی زن در منظر نامحرم که تهییج می‌کند و چشم‌چرانی می‌شود، حرام است و این دولت و آن دولت هم ندارد، متأسفانه بنای بدی گذاشته شد و عزیزان حتما از چنین اقداماتی جلوگیری کنند و امیدواریم کسانی که بنای این موارد را گذاشته‌اند توبه کنند. رقیب او در این نظرسنجی حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود. او در دفاع از هدیه شش‌میلیاردی حجت عبدالملکی، وزیر کار به برنامه تلویزیونی «میدون» گفت: «این عدد‌ها عدد سنگینی نیست که کل معادلات را به هم بریزد. یک بخشی از آن حساسیت‌های فضای رسانه است. هر‌ماه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، دولت به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند که حقوقشان را پرداخت کنند، حال این شش‌میلیارد به کجای این یک سال برمی‌خورد». امام‌جمعه گچساران با این اظهارنظر و با رأی کاربران «شرق» به‌عنوان «چهره هفته» انتخاب شد.

در هفته گذشته اظهارنظرهای چند امام‌جمعه واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. یکی امام‌جمعه رفسنجان بود که درباره دوچرخه‌سواری زنان اظهارنظرهایی کرده بود و البته اواسط هفته از موضع خود بازگشت و گفت که دوچرخه‌سواری زنان حرام نیست؛ اما علاوه بر اظهارنظر این امام‌جمعه، خطیب نماز‌جمعه گچساران هم اظهارنظر جنجالی‌ای داشت. حجت‌الاسلام حجازی، امام‌جمعه گچساران گفت: اسب‌دوانی زن در منظر نامحرم که تهییج می‌کند و چشم‌چرانی می‌شود، حرام است و این دولت و آن دولت هم ندارد، متأسفانه بنای بدی گذاشته شد و عزیزان حتما از چنین اقداماتی جلوگیری کنند و امیدواریم کسانی که بنای این موارد را گذاشته‌اند توبه کنند. رقیب او در این نظرسنجی حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود. او در دفاع از هدیه شش‌میلیاردی حجت عبدالملکی، وزیر کار به برنامه تلویزیونی «میدون» گفت: «این عدد‌ها عدد سنگینی نیست که کل معادلات را به هم بریزد. یک بخشی از آن حساسیت‌های فضای رسانه است. هر‌ماه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، دولت به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند که حقوقشان را پرداخت کنند، حال این شش‌میلیارد به کجای این یک سال برمی‌خورد». امام‌جمعه گچساران با این اظهارنظر و با رأی کاربران «شرق» به‌عنوان «چهره هفته» انتخاب شد.