|
کدخبر: 304440

‌رئیس کل گمرک ایران در جمع خبرنگاران:

فعلا تصمیمی برای واردات خودرو گرفته نشده است

ایلنا: رئیس‌کل گمرک ایران اظهار کرد: فعلا تصمیمی برای واردات خودرو گرفته نشده است. گمرک مجری سیاست‌هاست و زمانی که تصمیم گرفته شود گمرک اجرا می‌کند. ‌مقدسی در پاسخ به این سؤال که آیا برای جلوگیری از گرانی، امکان تعدیل عوارض وجود دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع مربوط به سیاست‌گذاری‌های کشور است که بر اساس دسته‌بندی کالا تصمیم می‌گیرند که مأخذ کالا به چه میزان باشد که هم حمایت از تولید داخلی باشد و هم به‌نوعی تنظیم بازار رخ دهد. رئیس‌کل گمرک در مورد سفر رئیس‌جمهور به روسیه خاطرنشان کرد: توافقات گمرکی از قبل با روسیه وجود داشته که روی آنها تأکید می‌شود تا کار مستمرا ادامه پیدا کند. او در پاسخ به پرسشی درباره طرح واردات خودرو و اینکه آیا مذاکراتی با گمرک انجام شده یا خیر گفت: خیر، فعلا تصمیمی هم گرفته نشده، گمرک مجری سیاست‌ها است و زمانی که تصمیم گرفته شود، گمرک اجرا می‌کند.
ایلنا: رئیس‌کل گمرک ایران اظهار کرد: فعلا تصمیمی برای واردات خودرو گرفته نشده است. گمرک مجری سیاست‌هاست و زمانی که تصمیم گرفته شود گمرک اجرا می‌کند. ‌مقدسی در پاسخ به این سؤال که آیا برای جلوگیری از گرانی، امکان تعدیل عوارض وجود دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع مربوط به سیاست‌گذاری‌های کشور است که بر اساس دسته‌بندی کالا تصمیم می‌گیرند که مأخذ کالا به چه میزان باشد که هم حمایت از تولید داخلی باشد و هم به‌نوعی تنظیم بازار رخ دهد. رئیس‌کل گمرک در مورد سفر رئیس‌جمهور به روسیه خاطرنشان کرد: توافقات گمرکی از قبل با روسیه وجود داشته که روی آنها تأکید می‌شود تا کار مستمرا ادامه پیدا کند. او در پاسخ به پرسشی درباره طرح واردات خودرو و اینکه آیا مذاکراتی با گمرک انجام شده یا خیر گفت: خیر، فعلا تصمیمی هم گرفته نشده، گمرک مجری سیاست‌ها است و زمانی که تصمیم گرفته شود، گمرک اجرا می‌کند.