|
کدخبر: 304133

نحوه حذف جرائم کرونایی اعلام شد

شرق: رئیس پلیس راهور ناجا نحوه حذف جرائم کرونایی را تشریح کرد. سردار سیدکمال هادیانفر در حاشیه ششمین رزمایش ارتقای توان و تحریک عملیاتی پلیس راهور که صبح دیروز در شهرک آزمایش برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران درباره حذف جرائم کرونایی گفت: در این زمینه ابلاغ کردم که در شرایطی بتوان جرائم کرونایی را حذف کرد. او درباره این شرایط افزود: ممکن است افرادی احکامی را از فرمانداری‌ها گرفته باشند؛ اما این احکام از سوی استانداری یا فرمانداری به ما ابلاغ نشده باشد یا در مواردی پرستاران و کادر درمان، افراد دارای احکام قضائی، خبرنگاران، بیماران و افراد دارای وقت عمل جراحی، افرادی که محل کار و مأموریت‌شان در طرح باشد و... می‌توانند مشمول حذف این جرائم شوند. هادیانفر اظهار کرد: این افراد به سه طریق می‌توانند نسبت به حذف این جرائم اقدام کنند. اول مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰، دوم مراجعه به هیئت‌های رسیدگی ماده ۵ و سوم مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی استان‌ها در سراسر کشور. او اضافه کرد: لازم است این افراد مدارک و مستندات خود را نیز همراه داشته و در آنجا ارائه دهند تا پس از انجام بررسی‌های لازم نسبت به حذف این جرائم اقدام شود.

شرق: رئیس پلیس راهور ناجا نحوه حذف جرائم کرونایی را تشریح کرد. سردار سیدکمال هادیانفر در حاشیه ششمین رزمایش ارتقای توان و تحریک عملیاتی پلیس راهور که صبح دیروز در شهرک آزمایش برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران درباره حذف جرائم کرونایی گفت: در این زمینه ابلاغ کردم که در شرایطی بتوان جرائم کرونایی را حذف کرد. او درباره این شرایط افزود: ممکن است افرادی احکامی را از فرمانداری‌ها گرفته باشند؛ اما این احکام از سوی استانداری یا فرمانداری به ما ابلاغ نشده باشد یا در مواردی پرستاران و کادر درمان، افراد دارای احکام قضائی، خبرنگاران، بیماران و افراد دارای وقت عمل جراحی، افرادی که محل کار و مأموریت‌شان در طرح باشد و... می‌توانند مشمول حذف این جرائم شوند. هادیانفر اظهار کرد: این افراد به سه طریق می‌توانند نسبت به حذف این جرائم اقدام کنند. اول مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰، دوم مراجعه به هیئت‌های رسیدگی ماده ۵ و سوم مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی استان‌ها در سراسر کشور. او اضافه کرد: لازم است این افراد مدارک و مستندات خود را نیز همراه داشته و در آنجا ارائه دهند تا پس از انجام بررسی‌های لازم نسبت به حذف این جرائم اقدام شود.