|
کدخبر: 303884

پاسخ برنامه‌و‌بودجه به گزارش «ویژه‌برداری از بودجه»

شرق: هفته پیش و در شماره ۱۵ دی‌ماه امسال روزنامه «شرق»، گزارشی با تیتر «ویژه‌برداری از بودجه» در صفحه پنج منتشر شد که مشابه روند این‌ روزهای سازمان برنامه و بودجه، با واکنش و جوابیه‌ای از این سازمان همراه شد که دولت پیشین و عملکرد آن را نشانه می‌رود و این در حالی است که در آن گزارش اشاره‌ یا دفاعی از عملکرد دولت پیشین نشده بود. متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه خطاب به مدیرمسئول روزنامه «شرق» به شرح زیر است:
«گزارشی با عنوان «ویژه‌برداری از بودجه» مورخ 15/10/ 1400 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
رکورد تورم آینه عملکرد هشت‌ سال گذشته است/ بودجه 1401 بدون کسری بسته شده در دولت قبل علی‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد. در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از 40 واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.
هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از 6.4 برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی، دولت به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان و تورم 50 درصدی؛ تنها در 5 ماه آخر دولت قبل 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت.
از ابتدای دولت سیزدهم با تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار استقراض از بانک مرکزی خط قرمز عنوان و آینه این عملکرد در کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در سه ماه متوالی پاییز هویدا شد؛ همین رویکرد یعنی واقعی‌دیدن درآمدهاي پایدار و کاهش هزینه‌ها مبنای تدوین بودجه 1401 هم قرار گرفت.
در‌خصوص بخش دوم یعنی دانشگاه علوم پزشکی هم باید گفت:
1- درخصوص بودجه بالغ‌ بر 124 هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره‌شده در متن خبر فوق‌الذکر، قابل ذکر است که منابع و مصارف بودجه عمومی شامل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی می‌باشد. بر این اساس، در لایحه بودجه سال 1401، اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفا از محل درآمد عمومی 76466 هزار میلیارد تومان و از محل درآمد اختصاصی، 48272 میلیارد تومان می‌باشد که در مجموع 124739 میلیارد تومان است. رشد بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی از محل درآمدهای عمومی نسبت به عملکرد آنها در سال 1400، صرفا 8 درصد بوده است. لازم به ذکر است اعتبارات منابع عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی، صرفا شامل تأمین بخشی از هزینه‌های پرسنلی بوده و سایر هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، از محل درآمدهای اختصاصی آنها پرداخت می‌گردد.
2- گستره عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل تعداد 1057 بیمارستان‌ فعال در کل کشور، 105000 تخت بستری فعال دانشگاهی (حدود 70 درصد کل تخت فعال کشور یعنی 150247 تعداد تخت بستری فعال در کل کشور)، شبکه بهداشتی کشور مشتمل بر 18000 خانه بهداشت و حدود 10هزار مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، پایگاه بهداشتی و مراکز تسهیلات زایمانی و با شبكه اورژانس بالغ‌ بر 2904 پایگاه که توسط بیش از 530 هزار نفر پرسنل، در سطح کشور مأموریت تأمین سلامت آحاد جمعیت کشور را به عهده دارند.
از این تعداد پرسنل، حقوق کمتر از 460 هزار نفر از محل منابع عمومی کشور و بیش از 70 هزار نفر از محل درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی تأمین می‌گردد. علاوه بر این تأمین هزینه‌های دارو، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، قراردادهای پشتیبانی و نگهداری فضاهای درمانی و تأسیساتی و سایر هزینه‌ها از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها تأمین می‌شود».

شرق: هفته پیش و در شماره ۱۵ دی‌ماه امسال روزنامه «شرق»، گزارشی با تیتر «ویژه‌برداری از بودجه» در صفحه پنج منتشر شد که مشابه روند این‌ روزهای سازمان برنامه و بودجه، با واکنش و جوابیه‌ای از این سازمان همراه شد که دولت پیشین و عملکرد آن را نشانه می‌رود و این در حالی است که در آن گزارش اشاره‌ یا دفاعی از عملکرد دولت پیشین نشده بود. متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه خطاب به مدیرمسئول روزنامه «شرق» به شرح زیر است:
«گزارشی با عنوان «ویژه‌برداری از بودجه» مورخ 15/10/ 1400 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
رکورد تورم آینه عملکرد هشت‌ سال گذشته است/ بودجه 1401 بدون کسری بسته شده در دولت قبل علی‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد. در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از 40 واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.
هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از 6.4 برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی، دولت به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان و تورم 50 درصدی؛ تنها در 5 ماه آخر دولت قبل 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت.
از ابتدای دولت سیزدهم با تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار استقراض از بانک مرکزی خط قرمز عنوان و آینه این عملکرد در کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در سه ماه متوالی پاییز هویدا شد؛ همین رویکرد یعنی واقعی‌دیدن درآمدهاي پایدار و کاهش هزینه‌ها مبنای تدوین بودجه 1401 هم قرار گرفت.
در‌خصوص بخش دوم یعنی دانشگاه علوم پزشکی هم باید گفت:
1- درخصوص بودجه بالغ‌ بر 124 هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره‌شده در متن خبر فوق‌الذکر، قابل ذکر است که منابع و مصارف بودجه عمومی شامل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی می‌باشد. بر این اساس، در لایحه بودجه سال 1401، اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفا از محل درآمد عمومی 76466 هزار میلیارد تومان و از محل درآمد اختصاصی، 48272 میلیارد تومان می‌باشد که در مجموع 124739 میلیارد تومان است. رشد بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی از محل درآمدهای عمومی نسبت به عملکرد آنها در سال 1400، صرفا 8 درصد بوده است. لازم به ذکر است اعتبارات منابع عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی، صرفا شامل تأمین بخشی از هزینه‌های پرسنلی بوده و سایر هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، از محل درآمدهای اختصاصی آنها پرداخت می‌گردد.
2- گستره عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل تعداد 1057 بیمارستان‌ فعال در کل کشور، 105000 تخت بستری فعال دانشگاهی (حدود 70 درصد کل تخت فعال کشور یعنی 150247 تعداد تخت بستری فعال در کل کشور)، شبکه بهداشتی کشور مشتمل بر 18000 خانه بهداشت و حدود 10هزار مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، پایگاه بهداشتی و مراکز تسهیلات زایمانی و با شبكه اورژانس بالغ‌ بر 2904 پایگاه که توسط بیش از 530 هزار نفر پرسنل، در سطح کشور مأموریت تأمین سلامت آحاد جمعیت کشور را به عهده دارند.
از این تعداد پرسنل، حقوق کمتر از 460 هزار نفر از محل منابع عمومی کشور و بیش از 70 هزار نفر از محل درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی تأمین می‌گردد. علاوه بر این تأمین هزینه‌های دارو، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، قراردادهای پشتیبانی و نگهداری فضاهای درمانی و تأسیساتی و سایر هزینه‌ها از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها تأمین می‌شود».