|
کدخبر: 303694

سال 2022

پاپ خواستار پایان خشونت علیه زنان شد
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که در مراسم نیایش سال نو در کلیسای سنت‌پیتر در واتیکان پیام خود را قرائت کرد، گفت که آزار و اذیت زنان، توهین به خداست. رهبر کاتولیک‌های جهان که در ماه مارس نهمین سال پاپ‌شدن خود را آغاز می‌کند، در پیامش گفت: کلیسا مادر است؛ کلیسا زن است؛ مادران زندگی را اعطا می‌کنند؛ زنان نگهدار جهان هستند، بیایید همه برای ارتقای مادران و محافظت از زنان بیشتر تلاش کنیم. پاپ فرانسیس افزود: چرا علیه زنان خشونت اعمال می‌شود! بس است! آسیب به زن توهین به خداست. پاپ اواسط ماه گذشته میلادی هم گفته بود خشونت خانگی «تقریبا کار شیطان» است. او از شمار زیاد زنانی که در خانه‌هایشان مورد ضرب‌و‌جرح و آزار قرار می‌گیرند، ابراز تأسف کرده بود. پاپ فرانسیس گفته بود: از نظر من، این کار تقریبا شیطانی است؛ زیرا از شخصی سوء‌استفاده می‌کنند و آزارش می‌دهند که قدرت دفاع از خود را ندارد و تنها می‌تواند (تلاش کند) جلوی ضربات را بگیرد. او این سخنان را در برنامه‌ای که با جمعی چهارنفره حضور داشتند، مطرح کرد.
او از تعداد «بسیار بسیار زیاد» زنانی «که در خانه‌هایشان مورد ضرب و شتم و آزار قرار می‌گیرند» ابراز تأسف کرد. پاپ گفت این مسئله «تحقیرآمیز و بسیار تحقیرکننده است». او با زنی به نام جیوانا صحبت کرد که گفت با چهار فرزندش از یک خانه که در آن تحت خشونت خانگی قرار می‌گرفت، فرار کرده است. پاپ افزود زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، کرامت خود را از دست نداده‌اند. او به جیوانا گفت: «من در تو عزت می‌بینم؛ زیرا اگر عزت نداشتی، اینجا نبودی» و «به تصویر مادر تبرک‌شده نگاه کن و با آن تصویر همچنان شجاع بمان». از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا، پاپ فرانسیس نظرات متعددی درباره آزار خانگی ارائه کرده است.

پاپ خواستار پایان خشونت علیه زنان شد
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که در مراسم نیایش سال نو در کلیسای سنت‌پیتر در واتیکان پیام خود را قرائت کرد، گفت که آزار و اذیت زنان، توهین به خداست. رهبر کاتولیک‌های جهان که در ماه مارس نهمین سال پاپ‌شدن خود را آغاز می‌کند، در پیامش گفت: کلیسا مادر است؛ کلیسا زن است؛ مادران زندگی را اعطا می‌کنند؛ زنان نگهدار جهان هستند، بیایید همه برای ارتقای مادران و محافظت از زنان بیشتر تلاش کنیم. پاپ فرانسیس افزود: چرا علیه زنان خشونت اعمال می‌شود! بس است! آسیب به زن توهین به خداست. پاپ اواسط ماه گذشته میلادی هم گفته بود خشونت خانگی «تقریبا کار شیطان» است. او از شمار زیاد زنانی که در خانه‌هایشان مورد ضرب‌و‌جرح و آزار قرار می‌گیرند، ابراز تأسف کرده بود. پاپ فرانسیس گفته بود: از نظر من، این کار تقریبا شیطانی است؛ زیرا از شخصی سوء‌استفاده می‌کنند و آزارش می‌دهند که قدرت دفاع از خود را ندارد و تنها می‌تواند (تلاش کند) جلوی ضربات را بگیرد. او این سخنان را در برنامه‌ای که با جمعی چهارنفره حضور داشتند، مطرح کرد.
او از تعداد «بسیار بسیار زیاد» زنانی «که در خانه‌هایشان مورد ضرب و شتم و آزار قرار می‌گیرند» ابراز تأسف کرد. پاپ گفت این مسئله «تحقیرآمیز و بسیار تحقیرکننده است». او با زنی به نام جیوانا صحبت کرد که گفت با چهار فرزندش از یک خانه که در آن تحت خشونت خانگی قرار می‌گرفت، فرار کرده است. پاپ افزود زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، کرامت خود را از دست نداده‌اند. او به جیوانا گفت: «من در تو عزت می‌بینم؛ زیرا اگر عزت نداشتی، اینجا نبودی» و «به تصویر مادر تبرک‌شده نگاه کن و با آن تصویر همچنان شجاع بمان». از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا، پاپ فرانسیس نظرات متعددی درباره آزار خانگی ارائه کرده است.