|
کدخبر: 303592

کلاهبرداری با فروش مدرک تحصیلی

شرق: فردی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به جعل و فروش مدرک تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر کشور می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و شکایتی را مبنی بر کلاهبرداری 280‌میلیون‌ریالی از وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مطرح کرد. پس از آن کارشناسان پلیس دست به کار شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، صفحه‌ای را مشاهده کرده که اقدام به تبلیغ صدور مدرک تحصیلی از دانشگاه معتبر کرده بود. مال‌باخته با اعتماد به اینکه این صفحه، مدارک تحصیلی مختلف را با تأییدیه وزارت علوم ارائه می‌دهد اقدام به خرید مدرک تحصیلی کارشناسی کرده و مبلغ 280 میلیون ریال را در چند مرحله به حساب گرداننده آن واریز کرده بود اما پس از دریافت مدرک مورد نظر متوجه جعلی‌بودن آن شد و فهمید مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. با انجام تحقیقات تخصصی پلیس، گرداننده صفحه اینستاگرامی، در یکی از استان‌های غربی کشور مورد شناسایی قرار گرفت و پرونده بعد از دستگیری متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.
سرهنگ مرتضی ابوطالبی، رئیس پلیس فتای استان یزد با تأیید این خبر هشدار داد: افرادی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ صدور مدارک تحصیلی و سایر مدارک دولتی اعم از گواهینامه و کارت پایان خدمت و... می‌کنند، همگی کلاهبردار هستند و به قصد خالی‌کردن جیب شهروندان اقدام به تبلیغ و جعل مدرک می‌کنند. این کلاهبرداران و همچنین افرادی که مدارک‌ جعلی را خریداری کرده و در جایی ارائه می‌دهند، مجرم هستند.

شرق: فردی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به جعل و فروش مدرک تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر کشور می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و شکایتی را مبنی بر کلاهبرداری 280‌میلیون‌ریالی از وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مطرح کرد. پس از آن کارشناسان پلیس دست به کار شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، صفحه‌ای را مشاهده کرده که اقدام به تبلیغ صدور مدرک تحصیلی از دانشگاه معتبر کرده بود. مال‌باخته با اعتماد به اینکه این صفحه، مدارک تحصیلی مختلف را با تأییدیه وزارت علوم ارائه می‌دهد اقدام به خرید مدرک تحصیلی کارشناسی کرده و مبلغ 280 میلیون ریال را در چند مرحله به حساب گرداننده آن واریز کرده بود اما پس از دریافت مدرک مورد نظر متوجه جعلی‌بودن آن شد و فهمید مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. با انجام تحقیقات تخصصی پلیس، گرداننده صفحه اینستاگرامی، در یکی از استان‌های غربی کشور مورد شناسایی قرار گرفت و پرونده بعد از دستگیری متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.
سرهنگ مرتضی ابوطالبی، رئیس پلیس فتای استان یزد با تأیید این خبر هشدار داد: افرادی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ صدور مدارک تحصیلی و سایر مدارک دولتی اعم از گواهینامه و کارت پایان خدمت و... می‌کنند، همگی کلاهبردار هستند و به قصد خالی‌کردن جیب شهروندان اقدام به تبلیغ و جعل مدرک می‌کنند. این کلاهبرداران و همچنین افرادی که مدارک‌ جعلی را خریداری کرده و در جایی ارائه می‌دهند، مجرم هستند.