|
کدخبر: 302704

استقبال‌نکردن دانش‌آموزان از آزمون‌های حضوری

در یک تحقیق میدانی که در مدارس متوسطه اول و دوم در آزمون‌های مستمر در شهر اراک صورت گرفت، مشخص شد که با وجود آموزش‌های حضوری و ترکیبی که در مدارس انجام می‌شود، دانش‌آموزان علاقه‌ای به شرکت در آزمون‌های حضوری ندارند و چون حضور در مدرسه الزامی نیست و آزمون به صورت مجازی نیز به صورت هم‌زمان انجام می‌شود، اکثر دانش‌آموزان در آزمون‌های غیرحضوری شرکت می‌کنند. این در حالی است که سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش اعلام کرده است که آزمون‌های پایانی نوبت اول در دی‌ماه در همه مقاطع تحصیلی باید به صورت حضوری انجام شود و دانش‌آموزان چه در کلاس‌های حضوری شرکت کنند یا آموزش را به‌ صورت مجازی دنبال کنند، باید سر جلسه امتحان حاضر شوند و امتحانات فقط برای دانش‌آموزانی که مبتلا به کرونا شده یا عذر موجهی برای حضورنداشتن در مدرسه دارند، به‌ صورت مجازی برگزار خواهد شد. اگرچه تلاش‌های زیادی از سوی معلمان خلاق و استفاده از نرم‌افزارهای مختلف برای جلوگیری از تقلب دانش‌آموزان در آزمون‌های مجازی انجام شد، ولی به صفر رسیدن این تقلب‌ها غیرممکن است. جدی‌نگرفتن آموزش‌ها و آزمون‌های مجازی، دریافت نمرات عالی و غیرواقعی در آزمون‌های غیرحضوری، استفاده از خرد جمعی و مشورت در این آزمون‌ها، کسب نمرات عالی از سوی دانش‌آموزان ضعیف، به‌کارگیری نفراتی به غیر از خود دانش‌آموز به‌عنوان آزمون‌دهنده، عدم تلاش و انگیزه برای یادگیری و درس‌خواندن و کسب نمره قبولی بدون زحمت، از‌جمله عواملی است که باعث شده دانش‌آموزان علاقه‌ای به آزمون‌های حضوری نداشته و تمایل به شرکت در آزمون‌های غیرحضوری دارند.

این عوامل در دو سال گذشته به‌ طور کلی باعث شده که اکثر دانش‌آموزان از سواد علمی کافی برخوردار نباشند و در آزمون‌های حضوری یا امتحانات نهایی نمرات خوبی را به دست نیاورند که علاوه بر اعتراضات فراوان به مدرسه، معلم و سیستم آموزشی در سال‌های بعد نیز به علت نداشتن پیش‌دانسته‌ها و اطلاعات پایه در یادگیری مفاهیم، بیشتر دچار مشکل خواهند شد. دروس عمومی و خواندنی بیشتر تحت تأثیر این سهل‌انگاری‌ها قرار گرفت و کاهش نمرات این دروس در تحلیل آزمون‌های نهایی بیشتر دیده می‌شود. بی‌شک در امتحانات پایانی نوبت اول و دوم نیز عده‌ای به علت بیماری یا بهانه‌های دیگر از حضور در جلسه آزمون خودداری می‌کنند و گرفتن آزمون غیرحضوری از آنها باعث اعتراض دیگر دانش‌آموزان و بی‌عدالتی شده و این رویه در نوبت‌های بعدی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که از دانش‌آموزان غایب در جلسه آزمون حضوری، دو هفته بعد آزمون مجدد به صورت حضوری گرفته شود. با توجه به واکسیناسیون اکثر معلمان و دانش‌آموزان و رعایت اصول بهداشتی در مدارس و برای جلوگیری از بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی و روحی دانش‌آموزان در آموزش‌های مجازی و همچنین برای جلوگیری از کم‌سوادی و عدم تلاش علمی دانش‌آموزان، شایسته است که اولیای گرامی، فرزندان خود را برای حضور در مدرسه و به‌ویژه شرکت در آزمون‌های حضوری تشویق و ترغیب کنند که در سال‌های بعد و در امتحانات نهایی و کنکور با مشکل مواجه نشوند.

در یک تحقیق میدانی که در مدارس متوسطه اول و دوم در آزمون‌های مستمر در شهر اراک صورت گرفت، مشخص شد که با وجود آموزش‌های حضوری و ترکیبی که در مدارس انجام می‌شود، دانش‌آموزان علاقه‌ای به شرکت در آزمون‌های حضوری ندارند و چون حضور در مدرسه الزامی نیست و آزمون به صورت مجازی نیز به صورت هم‌زمان انجام می‌شود، اکثر دانش‌آموزان در آزمون‌های غیرحضوری شرکت می‌کنند. این در حالی است که سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش اعلام کرده است که آزمون‌های پایانی نوبت اول در دی‌ماه در همه مقاطع تحصیلی باید به صورت حضوری انجام شود و دانش‌آموزان چه در کلاس‌های حضوری شرکت کنند یا آموزش را به‌ صورت مجازی دنبال کنند، باید سر جلسه امتحان حاضر شوند و امتحانات فقط برای دانش‌آموزانی که مبتلا به کرونا شده یا عذر موجهی برای حضورنداشتن در مدرسه دارند، به‌ صورت مجازی برگزار خواهد شد. اگرچه تلاش‌های زیادی از سوی معلمان خلاق و استفاده از نرم‌افزارهای مختلف برای جلوگیری از تقلب دانش‌آموزان در آزمون‌های مجازی انجام شد، ولی به صفر رسیدن این تقلب‌ها غیرممکن است. جدی‌نگرفتن آموزش‌ها و آزمون‌های مجازی، دریافت نمرات عالی و غیرواقعی در آزمون‌های غیرحضوری، استفاده از خرد جمعی و مشورت در این آزمون‌ها، کسب نمرات عالی از سوی دانش‌آموزان ضعیف، به‌کارگیری نفراتی به غیر از خود دانش‌آموز به‌عنوان آزمون‌دهنده، عدم تلاش و انگیزه برای یادگیری و درس‌خواندن و کسب نمره قبولی بدون زحمت، از‌جمله عواملی است که باعث شده دانش‌آموزان علاقه‌ای به آزمون‌های حضوری نداشته و تمایل به شرکت در آزمون‌های غیرحضوری دارند.

این عوامل در دو سال گذشته به‌ طور کلی باعث شده که اکثر دانش‌آموزان از سواد علمی کافی برخوردار نباشند و در آزمون‌های حضوری یا امتحانات نهایی نمرات خوبی را به دست نیاورند که علاوه بر اعتراضات فراوان به مدرسه، معلم و سیستم آموزشی در سال‌های بعد نیز به علت نداشتن پیش‌دانسته‌ها و اطلاعات پایه در یادگیری مفاهیم، بیشتر دچار مشکل خواهند شد. دروس عمومی و خواندنی بیشتر تحت تأثیر این سهل‌انگاری‌ها قرار گرفت و کاهش نمرات این دروس در تحلیل آزمون‌های نهایی بیشتر دیده می‌شود. بی‌شک در امتحانات پایانی نوبت اول و دوم نیز عده‌ای به علت بیماری یا بهانه‌های دیگر از حضور در جلسه آزمون خودداری می‌کنند و گرفتن آزمون غیرحضوری از آنها باعث اعتراض دیگر دانش‌آموزان و بی‌عدالتی شده و این رویه در نوبت‌های بعدی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که از دانش‌آموزان غایب در جلسه آزمون حضوری، دو هفته بعد آزمون مجدد به صورت حضوری گرفته شود. با توجه به واکسیناسیون اکثر معلمان و دانش‌آموزان و رعایت اصول بهداشتی در مدارس و برای جلوگیری از بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی و روحی دانش‌آموزان در آموزش‌های مجازی و همچنین برای جلوگیری از کم‌سوادی و عدم تلاش علمی دانش‌آموزان، شایسته است که اولیای گرامی، فرزندان خود را برای حضور در مدرسه و به‌ویژه شرکت در آزمون‌های حضوری تشویق و ترغیب کنند که در سال‌های بعد و در امتحانات نهایی و کنکور با مشکل مواجه نشوند.