|
کدخبر: 302690

خبر

«خطای تایپی» لایحه بودجه ۱۴۰۱
شرق:‌ معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ردیف بودجه مستقل معاونت‌ امور زنان و خانواده ۱۸ درصد افزایش یافته است، گفت: جای تأسف است که خطای تایپی موجود در لایحه مستمسکی برای تحلیل‌های بی‌اساس شده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود. انسیه خزعلی در حساب توییتری خود نوشت: به لطف خدا نه‌تنها ردیف بودجه مستقل معاونت‌ امور زنان و خانواده ۱۸ درصد افزایش یافته است بلکه به دلیل طرح‌های جامعی که به‌زودی اجرائی می‌شود، این معاونت توانسته از بودجه مرتبط برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز در قالب تفاهم‌نامه بهره‌مند شود. وی با زدن هشتگ «طرح جامع توانمندسازی زنان» و «اشتغال‌زایی»، در ادامه آورده است: جای تأسف است که خطای تایپی موجود در لایحه مستمسکی برای تحلیل‌های بی‌اساس شده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود!

تقویت نظارت‌های مرزی برای ممانعت از ورود «امیکرون» به کشور
شرق: وزیر کشور با بیان اینکه سویه جدید بیماری کرونا در محیط پیرامونی کشور مشاهده شده است، گفت: تلاش داریم با تقویت امکانات بهداشتی در مرزهای کشور و پایش و رصد ورودی مرزهای کشور مانع از ورود ویروس جدید کرونا به کشور شویم. دکتر احمد وحیدی در بیست‌و‌نهمین نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مهم‌ترین نگرانی در شرایط کنونی جلوگیری از ورود سویه جدید امیکرون کرونا به کشور است، گفت: باید با تمام ظرفیت‌ها به‌خصوص در قسمت مبادی مرزهای کشور نظارت‌های لازم را داشته باشیم. بر اساس برخی گزارش‌ها سویه امیکرون در کشورهای همسایه مشاهده و برای همین باید مراتب دقت و حساسیت را در این زمینه داشته باشیم. وزیر کشور افزود: تلاش داریم با تقویت امکانات بهداشتی در استان‌های مرزی، به نحو مؤثر و مطلوب‌تری ورود سویه جدید بیماری را به کشور کنترل کنیم. موضوع تزریق واکسن از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر وحیدی بود و در ‌این ‌خصوص گفت: کمیته اطلاع‌رسانی باید مفهوم ضرورت تزریق واکسن را به‌صورت دقیق برای مردم روشن کند و اینکه این کار با هدف حفظ سلامت عمومی مردم عزیز کشورمان صورت گیرد. همه ما تابع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هستیم و باید با تزریق به‌موقع واکسن و رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی به مهار کامل بیماری در کشور کمک کنیم.

«خطای تایپی» لایحه بودجه ۱۴۰۱
شرق:‌ معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ردیف بودجه مستقل معاونت‌ امور زنان و خانواده ۱۸ درصد افزایش یافته است، گفت: جای تأسف است که خطای تایپی موجود در لایحه مستمسکی برای تحلیل‌های بی‌اساس شده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود. انسیه خزعلی در حساب توییتری خود نوشت: به لطف خدا نه‌تنها ردیف بودجه مستقل معاونت‌ امور زنان و خانواده ۱۸ درصد افزایش یافته است بلکه به دلیل طرح‌های جامعی که به‌زودی اجرائی می‌شود، این معاونت توانسته از بودجه مرتبط برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز در قالب تفاهم‌نامه بهره‌مند شود. وی با زدن هشتگ «طرح جامع توانمندسازی زنان» و «اشتغال‌زایی»، در ادامه آورده است: جای تأسف است که خطای تایپی موجود در لایحه مستمسکی برای تحلیل‌های بی‌اساس شده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود!

تقویت نظارت‌های مرزی برای ممانعت از ورود «امیکرون» به کشور
شرق: وزیر کشور با بیان اینکه سویه جدید بیماری کرونا در محیط پیرامونی کشور مشاهده شده است، گفت: تلاش داریم با تقویت امکانات بهداشتی در مرزهای کشور و پایش و رصد ورودی مرزهای کشور مانع از ورود ویروس جدید کرونا به کشور شویم. دکتر احمد وحیدی در بیست‌و‌نهمین نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مهم‌ترین نگرانی در شرایط کنونی جلوگیری از ورود سویه جدید امیکرون کرونا به کشور است، گفت: باید با تمام ظرفیت‌ها به‌خصوص در قسمت مبادی مرزهای کشور نظارت‌های لازم را داشته باشیم. بر اساس برخی گزارش‌ها سویه امیکرون در کشورهای همسایه مشاهده و برای همین باید مراتب دقت و حساسیت را در این زمینه داشته باشیم. وزیر کشور افزود: تلاش داریم با تقویت امکانات بهداشتی در استان‌های مرزی، به نحو مؤثر و مطلوب‌تری ورود سویه جدید بیماری را به کشور کنترل کنیم. موضوع تزریق واکسن از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر وحیدی بود و در ‌این ‌خصوص گفت: کمیته اطلاع‌رسانی باید مفهوم ضرورت تزریق واکسن را به‌صورت دقیق برای مردم روشن کند و اینکه این کار با هدف حفظ سلامت عمومی مردم عزیز کشورمان صورت گیرد. همه ما تابع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هستیم و باید با تزریق به‌موقع واکسن و رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی به مهار کامل بیماری در کشور کمک کنیم.