|
کدخبر: 302675

رکورد سهراب مرادی شکسته شد

رکورد یک‌ضرب سهراب مرادی در جریان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان 2021 تاشکند شکسته شد. مسابقات دسته 96 کیلوگرم دیروز در ‌حالی برگزار شد که مونتانو پارادیس از کلمبیا وزنه ۱۸۷ کیلوگرم را بالای سر برد و رکورد یک‌ضرب جهان که با ۱۸۶ کیلوگرم در اختیار سهراب مرادی، قهرمان المپیک 2016 بود را شکست. وزنه‌بردار کلمبیایی در ‌حالی با رکوردشکنی طلای یک‌ضرب را از آن خود کرد که در حرکت دوضرب نمایش موفقی نداشت. او کار خود را در دوضرب با وزنه 208 کیلوگرم آغاز کرد که در حرکت اول موفق به مهار این وزنه نشد و در حرکت دوم آن را به نام خود ثبت کرد. مونتانو پارادیس با وزنه 213 کیلوگرم به کار خود در دوضرب خاتمه داد و در این حرکت مدال نگرفت اما با توجه به اختلافی که در یک‌ضرب با سایر رقبا ایجاد کرده بود، طلای مجموع را با 400 کیلوگرم به دست آورد. نماینده ایران در دسته ۹۶ کیلوگرم مسابقات جهانی تاشکند رضا دهدار بود که نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. او در یک‌ضرب بدون مدال و با رکورد 172 کیلوگرم به کار خود خاتمه داد. دهدار در دوضرب، در حرکت اول وزنه 207 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و بعد از آنکه خیالش بابت ثبت رکورد مجموع جمع شد، در حرکت دوم وزنه 216 کیلوگرم را انتخاب کرد که در هر دو حرکت بعدی خود در مهار این وزنه و وزنه 217 کیلوگرم ناکام بود و مدال دوضرب و مجموع را هم از دست داد و ششم شد.

رکورد یک‌ضرب سهراب مرادی در جریان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان 2021 تاشکند شکسته شد. مسابقات دسته 96 کیلوگرم دیروز در ‌حالی برگزار شد که مونتانو پارادیس از کلمبیا وزنه ۱۸۷ کیلوگرم را بالای سر برد و رکورد یک‌ضرب جهان که با ۱۸۶ کیلوگرم در اختیار سهراب مرادی، قهرمان المپیک 2016 بود را شکست. وزنه‌بردار کلمبیایی در ‌حالی با رکوردشکنی طلای یک‌ضرب را از آن خود کرد که در حرکت دوضرب نمایش موفقی نداشت. او کار خود را در دوضرب با وزنه 208 کیلوگرم آغاز کرد که در حرکت اول موفق به مهار این وزنه نشد و در حرکت دوم آن را به نام خود ثبت کرد. مونتانو پارادیس با وزنه 213 کیلوگرم به کار خود در دوضرب خاتمه داد و در این حرکت مدال نگرفت اما با توجه به اختلافی که در یک‌ضرب با سایر رقبا ایجاد کرده بود، طلای مجموع را با 400 کیلوگرم به دست آورد. نماینده ایران در دسته ۹۶ کیلوگرم مسابقات جهانی تاشکند رضا دهدار بود که نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. او در یک‌ضرب بدون مدال و با رکورد 172 کیلوگرم به کار خود خاتمه داد. دهدار در دوضرب، در حرکت اول وزنه 207 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و بعد از آنکه خیالش بابت ثبت رکورد مجموع جمع شد، در حرکت دوم وزنه 216 کیلوگرم را انتخاب کرد که در هر دو حرکت بعدی خود در مهار این وزنه و وزنه 217 کیلوگرم ناکام بود و مدال دوضرب و مجموع را هم از دست داد و ششم شد.