|
کدخبر: 302106

علم‌الهدی با این اظهارنظر «چهره هفته شرق» شد

به جای اعتراض نماز باران بخوانید

نظرسنجی چهره هفته «شرق» این هفته هم برگزار شد و در یک رقابت نزدیک میان احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و حسن نوروزی، نماینده مجلس، این امام جمعه مشهد بود که با کسب ۵۷ درصد آرای کاربران «شرق» به‌عنوان چهره هفته انتخاب شد. احمد علم‌الهدی در هفته گذشته و پس از اعتراضات مردم اصفهان گفته بود: «امروز در همه استان‌ها مشکل آب داریم و این مسئله فقط مربوط به چند استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری و یزد نیست و این مشکل بخش عمده‌اش مربوط به کاهش نزولات آسمانی در کشور است. او ادامه داد: وقتی نزولات آسمانی کم است، مشکل با تجمع درست نمی‌شود، درمقابل خدا تجمع فایده ندارد؛ بلکه تجمع باید در نماز باران انجام شود». آقای علم‌الهدی که در ماه‌های اخیر حمایت‌های شدیدی را از دولت سید‌ابراهیم رئیسی به عمل آورده است، اینجا هم پس از اعتراضات یک‌هفته‌ای مردم اصفهان به میدان آمد و اعتراض به مدیریت منابع آب را اعتراض در برابر خدا به دلیل خشکسالی تغییر داد. این اظهارنظر با واکنش‌های زیادی هم همراه بود. به‌ویژه اینکه معترضان می‌گفتند تا مسئله آب حل نشود، جایی نمی‌روند و آقای علم‌الهدی مسئله را به روش خواندن نماز باران حل کرده بود. رقیب او در این نظرسنجی حسن نوروزی بود که معتقد بود عبارت «کودک‌همسر» برای بچه ۹ یا ۱۰‌ساله صحیح است و یک دختر ۱۳‌ساله کودک‌همسر نیست! نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم با انتقاد از اطلاق عنوان کودک‌همسری به دختران ۱۳ یا ۱۴‌ساله گفته بود: «کودک‌همسری به موارد ازدواج بچه ۹ سال یا ۱۰ سال گفته می‌شود؛ اما دختر ۱۳‌ساله که دیگر کودک‌همسر نیست». این اظهارنظر چنان عجیب بود که تقریبا رأیی نزدیک به رأی علم‌الهدی را در این رأی‌گیری ثبت کرده بود. نظرسنجی چهره هفته «شرق» هر پنجشنبه ساعت ۱۴ در حساب اینستاگرام «شرق» به مدت ۲۴ ساعت برگزار می‌شود.

نظرسنجی چهره هفته «شرق» این هفته هم برگزار شد و در یک رقابت نزدیک میان احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و حسن نوروزی، نماینده مجلس، این امام جمعه مشهد بود که با کسب ۵۷ درصد آرای کاربران «شرق» به‌عنوان چهره هفته انتخاب شد. احمد علم‌الهدی در هفته گذشته و پس از اعتراضات مردم اصفهان گفته بود: «امروز در همه استان‌ها مشکل آب داریم و این مسئله فقط مربوط به چند استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری و یزد نیست و این مشکل بخش عمده‌اش مربوط به کاهش نزولات آسمانی در کشور است. او ادامه داد: وقتی نزولات آسمانی کم است، مشکل با تجمع درست نمی‌شود، درمقابل خدا تجمع فایده ندارد؛ بلکه تجمع باید در نماز باران انجام شود». آقای علم‌الهدی که در ماه‌های اخیر حمایت‌های شدیدی را از دولت سید‌ابراهیم رئیسی به عمل آورده است، اینجا هم پس از اعتراضات یک‌هفته‌ای مردم اصفهان به میدان آمد و اعتراض به مدیریت منابع آب را اعتراض در برابر خدا به دلیل خشکسالی تغییر داد. این اظهارنظر با واکنش‌های زیادی هم همراه بود. به‌ویژه اینکه معترضان می‌گفتند تا مسئله آب حل نشود، جایی نمی‌روند و آقای علم‌الهدی مسئله را به روش خواندن نماز باران حل کرده بود. رقیب او در این نظرسنجی حسن نوروزی بود که معتقد بود عبارت «کودک‌همسر» برای بچه ۹ یا ۱۰‌ساله صحیح است و یک دختر ۱۳‌ساله کودک‌همسر نیست! نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم با انتقاد از اطلاق عنوان کودک‌همسری به دختران ۱۳ یا ۱۴‌ساله گفته بود: «کودک‌همسری به موارد ازدواج بچه ۹ سال یا ۱۰ سال گفته می‌شود؛ اما دختر ۱۳‌ساله که دیگر کودک‌همسر نیست». این اظهارنظر چنان عجیب بود که تقریبا رأیی نزدیک به رأی علم‌الهدی را در این رأی‌گیری ثبت کرده بود. نظرسنجی چهره هفته «شرق» هر پنجشنبه ساعت ۱۴ در حساب اینستاگرام «شرق» به مدت ۲۴ ساعت برگزار می‌شود.