|
کدخبر: 299795

پزشکیان:

باید FATF داخلی درست شود

برنا: مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی درباره «محرمانه‌بودن اموال و دارایی مسئولان» گفت: «هیچ‌ کجای دنیا اطلاعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمی‌دهند. اطلاعات من را باید حاکمیت بداند، اما اینکه اطلاعاتم را به کسانی دیگر بدهند درست نیست؛ کجای دنیا چنین کاری را کرده‌اند؟». او ادامه داد: «اخبار شخصی یک مسئولی را که جرمی مرتکب شده، باید به دادگاه ارائه کرد، ولی اخبار دارایی‌های شخصی من را رسانه‌ها حق ندارند منتشر کنند؛ مگر آنکه خودم بخواهم... نباید شعارگونه و احساسی پیش برویم و بعد هم سر مردم کلاه بگذاریم». پزشکیان در پایان بیان کرد: «در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب‌و‌کتاب باید مشخص باشد؛ اما اینکه در دسترس همگان باشد، در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. بارها گفته‌ام مسئولان FATF داخلی را پیاده کنند تا همه‌چیز مشخص شود. عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که FATF داخلی درست شود».

برنا: مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی درباره «محرمانه‌بودن اموال و دارایی مسئولان» گفت: «هیچ‌ کجای دنیا اطلاعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمی‌دهند. اطلاعات من را باید حاکمیت بداند، اما اینکه اطلاعاتم را به کسانی دیگر بدهند درست نیست؛ کجای دنیا چنین کاری را کرده‌اند؟». او ادامه داد: «اخبار شخصی یک مسئولی را که جرمی مرتکب شده، باید به دادگاه ارائه کرد، ولی اخبار دارایی‌های شخصی من را رسانه‌ها حق ندارند منتشر کنند؛ مگر آنکه خودم بخواهم... نباید شعارگونه و احساسی پیش برویم و بعد هم سر مردم کلاه بگذاریم». پزشکیان در پایان بیان کرد: «در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب‌و‌کتاب باید مشخص باشد؛ اما اینکه در دسترس همگان باشد، در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. بارها گفته‌ام مسئولان FATF داخلی را پیاده کنند تا همه‌چیز مشخص شود. عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که FATF داخلی درست شود».