|
کدخبر: 298219

3 سمینار برای روزنامه‌نگاری

مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه بهاران یک دوره رایگان و آنلاین روزنامه‌نگاری برگزار می‌کند. «علی‌اکبر قاضی‌زاده»، «یونس شکرخواه» و «مجید رضائیان»، سه استاد شناخته‌شده ارتباطات، مدرسان این دوره هستند. این دوره در سه هفته پیاپی و در روزهای پنجشنبه برگزار می‌شود. امروز 25 شهریور 1400 ساعت 21 تا 22:30 می‌توانید در کلاس «فیچرنویسی در روزنامه‌نگاری مدرن» که علی‌اکبر قاضی‌زاده تدریس می‌کند، شرکت کنید. یونس شکرخواه نیز پنجشنبه اول مهر در همان ساعت کارگاهی با عنوان «مواجهه روزنامه‌نگاری با پاندمی کرونا» را برگزار می‌کند. آخرین کارگاه هم پنجشنبه هشت مهر ساعت 21 تا 22:30 برگزار می‌شود و در آن مجید رضائیان درباره «آنچه یک سردبیر باید بداند» حرف خواهد زد. هر سه جلسه این ورک‌شاپ‌ها با جلسات پرسش و پاسخ در پایان همراه خواهد بود. شرکت در این دوره رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند به صفحه اینستاگرام مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه بهاران برای نام‌نویسی پیام دهند.

مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه بهاران یک دوره رایگان و آنلاین روزنامه‌نگاری برگزار می‌کند. «علی‌اکبر قاضی‌زاده»، «یونس شکرخواه» و «مجید رضائیان»، سه استاد شناخته‌شده ارتباطات، مدرسان این دوره هستند. این دوره در سه هفته پیاپی و در روزهای پنجشنبه برگزار می‌شود. امروز 25 شهریور 1400 ساعت 21 تا 22:30 می‌توانید در کلاس «فیچرنویسی در روزنامه‌نگاری مدرن» که علی‌اکبر قاضی‌زاده تدریس می‌کند، شرکت کنید. یونس شکرخواه نیز پنجشنبه اول مهر در همان ساعت کارگاهی با عنوان «مواجهه روزنامه‌نگاری با پاندمی کرونا» را برگزار می‌کند. آخرین کارگاه هم پنجشنبه هشت مهر ساعت 21 تا 22:30 برگزار می‌شود و در آن مجید رضائیان درباره «آنچه یک سردبیر باید بداند» حرف خواهد زد. هر سه جلسه این ورک‌شاپ‌ها با جلسات پرسش و پاسخ در پایان همراه خواهد بود. شرکت در این دوره رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند به صفحه اینستاگرام مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه بهاران برای نام‌نویسی پیام دهند.