|

‌تصحیح و پوزش

تیتر عکس صفحه اول روزنامه «شرق» چاپ سه‌شنبه دوم شهریور 1400 با عنوان «مرزبان تهی» درباره درگذشت محمدرضا حکیمی اشتباه فاحشی بوده است که متأسفانه رخ داده و واکنش‌های زیادی در پی داشته است. همان‌طورکه در متن گزارش مربوط به این عکس آمده مراد «مرزبان توحید» است؛ لقبی که مرحوم استاد حکیمی به آن شهره بوده است. روزنامه «شرق» بابت اتفاقی که در زمان صفحه‌آرایی رخ داده است، از مخاطبان خود و دوست‌داران و علاقه‌مندان مرحوم حکیمی عذرخواهی می‌کند.

تیتر عکس صفحه اول روزنامه «شرق» چاپ سه‌شنبه دوم شهریور 1400 با عنوان «مرزبان تهی» درباره درگذشت محمدرضا حکیمی اشتباه فاحشی بوده است که متأسفانه رخ داده و واکنش‌های زیادی در پی داشته است. همان‌طورکه در متن گزارش مربوط به این عکس آمده مراد «مرزبان توحید» است؛ لقبی که مرحوم استاد حکیمی به آن شهره بوده است. روزنامه «شرق» بابت اتفاقی که در زمان صفحه‌آرایی رخ داده است، از مخاطبان خود و دوست‌داران و علاقه‌مندان مرحوم حکیمی عذرخواهی می‌کند.