|

توصیه عضو مؤتلفه به پارلمان‌نشینان درباره وزیر اسبق ارشاد

آیا میرسلیم در مجلس منزوی شده است؟

به نظر می‌رسد حزب مؤتلفه از اینکه مصطفی میرسلیم، رئیس پارلمان یازدهم نشده، مغبون است؛ هم خود حزب و هم خود میرسلیم. او در مقایسه با همتایانش در مجلس به نوعی از السابقون انقلاب محسوب می‌شود و در این زمینه از همه آنها با‌تجربه‌تر است. او نه‌تنها پست ریاست را با آرای بسیار کمی به قالیباف واگذار کرد بلکه حتی نتوانست به ریاست هیچ‌یک از کمیسیون‌های مجلس هم برسد. نامزد کمیسیون اصل 90 بود اما در اعتراض به «کوتاهی» هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم در معرفی شایسته‌ترین نامزد برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ با انتشار متنی در فضای مجازی از نامزدی این کمیسیون انصراف داد. مشخص است که هم خودش و هم هم‌حزبی‌هایش از جایگاهی که او اکنون در مجلس دارد، ناراضی باشند؛ تا جایی که «حسن غفوری‌فرد»، از چهره‌های نزدیک به میرسلیم و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، دیروز دلخوری‌اش را به شکلی دیگر ابراز کرده است. او ابتدا به سابقه میرسلیم در این 40 سال اشاره کرده؛ سابقه‌ای که دیگر نمایندگان فاقد آن هستند. «میرسلیم از اول انقلاب مسئولیت‌های خوبی برعهده داشته است. با توجه به اینکه قبل از انقلاب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ایشان همکار بودم، در حرکت‌های انقلابی بسیار مؤثر بوده و بعد از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی، او از مؤسسین حزب و از یاران شهید بهشتی بود. او هم از نظر سیاسی و هم از نظر مذهبی و فرهنگی در سطح بسیار بالایی قرار دارد. منتها متأسفانه مجلس شورای اسلامی چه در دوره‌های قبل و چه در دوره کنونی کمتر به تخصص‌ها و تجربه‌ها توجه و عنایت داشته کما‌اینکه یک پزشک، عضو کمیسیون عمران شده است. لذا مجلس انقلابی که انگیزه‌ها و امیدهای زیادی برای مردم ایجاد کرده است، اگر می‌خواهد پیشرفت کند باید بیشتر به تجربه و تخصص افراد توجه کند و اهمیت بدهد. مراجعه به متخصص جزء موارد بدیهی در همه دنیاست، به‌عنوان مثال هرکجا که باشید، اگر خدای نکرده بچه شما مریض شود، به پزشک مراجعه می‌کنید. حال که مسئله مملکتی بسیار مهم‌تر از مسئله فردی است و نقش مؤثر متخصصین، سابقه‌داران و پیش‌کسوتان در این زمینه بسیار مهم است. البته میرسلیم برای تأثیرگذاری نیاز ندارد حتما رئیس جایی باشد؛ کما‌اینکه مجلس یک کار جمعی است و با توجه به علاقه‌ای که او به نظام و کشور دارد، هرجا باشد حتما تأثیر خود را خواهد گذاشت و کمک خواهند کرد». او ابراز امیدواری کرده که نمایندگان جوان از تجربه میرسلیم درس بگیرند! واکنش‌های اخیر خود میرسلیم هم به‌نوعی حاکی از این دلخوری نسبت به جایگاهش در مجلس است تا جایی که برخی گفته‌اند او در مجلس منزوی است اما خودش در واکنش گفته که من منزوی نیستم؛ مجلس تازه شروع شده و عجله‌ای ندارم. با‌این‌حال او باز‌هم علیه رئیس مجلس دست به افشاگری زده و دو روز پیش درباره رشوه ۶۵‌میلیاردی و تفحصی که معلق شد، گفت: همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق‌و‌تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری بر‌می‌گردد. وقتی تحقیق‌و‌تفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق‌و‌تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام‌شدنش ناراحت یا از انجام‌نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم، نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق‌و‌تفحص انجام نشود و رد شود.

به نظر می‌رسد حزب مؤتلفه از اینکه مصطفی میرسلیم، رئیس پارلمان یازدهم نشده، مغبون است؛ هم خود حزب و هم خود میرسلیم. او در مقایسه با همتایانش در مجلس به نوعی از السابقون انقلاب محسوب می‌شود و در این زمینه از همه آنها با‌تجربه‌تر است. او نه‌تنها پست ریاست را با آرای بسیار کمی به قالیباف واگذار کرد بلکه حتی نتوانست به ریاست هیچ‌یک از کمیسیون‌های مجلس هم برسد. نامزد کمیسیون اصل 90 بود اما در اعتراض به «کوتاهی» هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم در معرفی شایسته‌ترین نامزد برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ با انتشار متنی در فضای مجازی از نامزدی این کمیسیون انصراف داد. مشخص است که هم خودش و هم هم‌حزبی‌هایش از جایگاهی که او اکنون در مجلس دارد، ناراضی باشند؛ تا جایی که «حسن غفوری‌فرد»، از چهره‌های نزدیک به میرسلیم و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، دیروز دلخوری‌اش را به شکلی دیگر ابراز کرده است. او ابتدا به سابقه میرسلیم در این 40 سال اشاره کرده؛ سابقه‌ای که دیگر نمایندگان فاقد آن هستند. «میرسلیم از اول انقلاب مسئولیت‌های خوبی برعهده داشته است. با توجه به اینکه قبل از انقلاب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ایشان همکار بودم، در حرکت‌های انقلابی بسیار مؤثر بوده و بعد از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی، او از مؤسسین حزب و از یاران شهید بهشتی بود. او هم از نظر سیاسی و هم از نظر مذهبی و فرهنگی در سطح بسیار بالایی قرار دارد. منتها متأسفانه مجلس شورای اسلامی چه در دوره‌های قبل و چه در دوره کنونی کمتر به تخصص‌ها و تجربه‌ها توجه و عنایت داشته کما‌اینکه یک پزشک، عضو کمیسیون عمران شده است. لذا مجلس انقلابی که انگیزه‌ها و امیدهای زیادی برای مردم ایجاد کرده است، اگر می‌خواهد پیشرفت کند باید بیشتر به تجربه و تخصص افراد توجه کند و اهمیت بدهد. مراجعه به متخصص جزء موارد بدیهی در همه دنیاست، به‌عنوان مثال هرکجا که باشید، اگر خدای نکرده بچه شما مریض شود، به پزشک مراجعه می‌کنید. حال که مسئله مملکتی بسیار مهم‌تر از مسئله فردی است و نقش مؤثر متخصصین، سابقه‌داران و پیش‌کسوتان در این زمینه بسیار مهم است. البته میرسلیم برای تأثیرگذاری نیاز ندارد حتما رئیس جایی باشد؛ کما‌اینکه مجلس یک کار جمعی است و با توجه به علاقه‌ای که او به نظام و کشور دارد، هرجا باشد حتما تأثیر خود را خواهد گذاشت و کمک خواهند کرد». او ابراز امیدواری کرده که نمایندگان جوان از تجربه میرسلیم درس بگیرند! واکنش‌های اخیر خود میرسلیم هم به‌نوعی حاکی از این دلخوری نسبت به جایگاهش در مجلس است تا جایی که برخی گفته‌اند او در مجلس منزوی است اما خودش در واکنش گفته که من منزوی نیستم؛ مجلس تازه شروع شده و عجله‌ای ندارم. با‌این‌حال او باز‌هم علیه رئیس مجلس دست به افشاگری زده و دو روز پیش درباره رشوه ۶۵‌میلیاردی و تفحصی که معلق شد، گفت: همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق‌و‌تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری بر‌می‌گردد. وقتی تحقیق‌و‌تفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق‌و‌تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام‌شدنش ناراحت یا از انجام‌نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم، نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق‌و‌تفحص انجام نشود و رد شود.