|

كردها باز هم در مسير توفيق علاوي سنگ‌اندازي كردند

توافق اوليه براي كابينه بغداد

در‌حالی‌که منابع سیاسی عراق از مخالفت اکثر فراکسیون‌های پارلمان این کشور با کابینه دولت نخست‌وزیر مکلف خبر می‌دهند و محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق با درخواست محمد توفیق علاوی براي تعويق دوباره نشست ويژه براي رأي اعتماد به كابينه جديد موافقت كرده است، یک منبع سیاسی مطلع مي‌گويد كه علاوی با رئيس پارلمان به توافق اولیه براي تأييد كابينه‌اش رسيده است.
در بیانیه منتشر‌شده آمده است که با توجه به درخواست توفيق علاوي نشست فوق‌العاده مجلس به منظور رأی اعتماد به کابینه نخست‌وزیر ساعت 13 امروز برگزار مي‌شود. جلسه رأی اعتماد قرار بود پنجشنبه گذشته برگزار شود؛ اما به علت به حد نصاب نرسیدن و ادامه اختلاف‌های سیاسی به روز گذشته موكول شده بود كه بار ديگر به تعويق افتاد.
یک منبع سیاسی دیگر در گفت‌وگو با شبکه سومریه‌نیوز فاش کرد که امور در حال خارج‌شدن از دست توفیق علاوی است و گفت‌وگوهای او با برخی از فراکسیون‌ها تقریبا به بن‌بست رسیده است. این در حالی است که تلاش‌های فراکسیون‌های حامی او برای متقاعد‌کردن فراکسیون‌هایی که با علاوی دچار اختلاف شده و دیگر حامی او نیستند، نیز با شکست مواجه شده است و در مقابل اردوگاه مخالف با توفیق علاوی در حال گسترش‌یافتن است.
در چنين شرايطي یک منبع سیاسی مطلع روز گذشته از دستیابی علاوی به توافق اولیه با محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان برای تصویب تیم وزارتی او خبر داد. او به خبرگزاری المعلومه عراق گفت علاوی روز شنبه با الحلبوسی نشست داشت و الحلبوسی سه شخصیت را برای سه وزارتخانه در دولت علاوی مطرح کرده که علاوی با این خواسته موافقت کرده است. به گفته این منبع، علاوی هفت وزارتخانه را به فراکسیون سنی‌ها اختصاص داده که سه مورد را الحلبوسی نامزد می‌کند و سه نفر دیگر را علاوی به‌عنوان گزینه معرفی خواهد کرد. این منبع تأکید کرد: الحلبوسی نمایندگان را متقاعد کرده که در جلسه امروز به دولت علاوی رأی اعتماد دهند.

در‌حالی‌که منابع سیاسی عراق از مخالفت اکثر فراکسیون‌های پارلمان این کشور با کابینه دولت نخست‌وزیر مکلف خبر می‌دهند و محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق با درخواست محمد توفیق علاوی براي تعويق دوباره نشست ويژه براي رأي اعتماد به كابينه جديد موافقت كرده است، یک منبع سیاسی مطلع مي‌گويد كه علاوی با رئيس پارلمان به توافق اولیه براي تأييد كابينه‌اش رسيده است.
در بیانیه منتشر‌شده آمده است که با توجه به درخواست توفيق علاوي نشست فوق‌العاده مجلس به منظور رأی اعتماد به کابینه نخست‌وزیر ساعت 13 امروز برگزار مي‌شود. جلسه رأی اعتماد قرار بود پنجشنبه گذشته برگزار شود؛ اما به علت به حد نصاب نرسیدن و ادامه اختلاف‌های سیاسی به روز گذشته موكول شده بود كه بار ديگر به تعويق افتاد.
یک منبع سیاسی دیگر در گفت‌وگو با شبکه سومریه‌نیوز فاش کرد که امور در حال خارج‌شدن از دست توفیق علاوی است و گفت‌وگوهای او با برخی از فراکسیون‌ها تقریبا به بن‌بست رسیده است. این در حالی است که تلاش‌های فراکسیون‌های حامی او برای متقاعد‌کردن فراکسیون‌هایی که با علاوی دچار اختلاف شده و دیگر حامی او نیستند، نیز با شکست مواجه شده است و در مقابل اردوگاه مخالف با توفیق علاوی در حال گسترش‌یافتن است.
در چنين شرايطي یک منبع سیاسی مطلع روز گذشته از دستیابی علاوی به توافق اولیه با محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان برای تصویب تیم وزارتی او خبر داد. او به خبرگزاری المعلومه عراق گفت علاوی روز شنبه با الحلبوسی نشست داشت و الحلبوسی سه شخصیت را برای سه وزارتخانه در دولت علاوی مطرح کرده که علاوی با این خواسته موافقت کرده است. به گفته این منبع، علاوی هفت وزارتخانه را به فراکسیون سنی‌ها اختصاص داده که سه مورد را الحلبوسی نامزد می‌کند و سه نفر دیگر را علاوی به‌عنوان گزینه معرفی خواهد کرد. این منبع تأکید کرد: الحلبوسی نمایندگان را متقاعد کرده که در جلسه امروز به دولت علاوی رأی اعتماد دهند.