|

محیی‌الدین یاسین نخست‌وزیر جدید مالزي شد

ماهاتير محمد در شوك

دقيقا چند ساعت پس از آنكه ماهاتیر محمد، نخست‌وزير مستعفي ۹۴‌ساله مالزي با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد كه اگر حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور را داشته باشد، برای تشکیل دولت بعدی باز‌می‌گردد. پادشاهی مالزی پس از دیدار با رهبران سیاسی، محیی‌الدین یاسین را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب کرد.
براساس اعلام پادشاهی مالزی، انتصاب نخست‌وزیر جديد در راستای منافع مردم و کشور نمی‌تواند به تأخیر بیفتد و پادشاه معتقد است که این بهترین تصمیم برای همگان است و امید است که بحران سیاسی در همین لحظه به پایان برسد؛ بنابراين مراسم اداي سوگند نخست‌وزير جديد امروز برگزار مي‌شود. تصمیم پادشاهی مالزی برای انتصاب این وزیر کشور سابق به‌عنوان نخست‌وزیر، شوکی به انور ابراهیم و ماهاتیر محمد وارد کرد. ماهاتیر محمد كه هفته گذشته به طور ناگهانی استعفای خود را تسلیم پادشاه این کشور کرده و سپس به‌عنوان نخست‌وزیر موقت عهده‌دار امور شده بود، صبح روز گذشته گفته بود حاضر است تا نامزد پست نخست‌وزیری از ائتلاف حاکم سابق شود که بعد از استعفای او از سمت نخست‌وزیری متلاشی شد. این به این معنا بود که ماهاتیر به‌عنوان نخست‌وزیر موقت دوباره با انور ابراهیم، رقیب دیرینه‌اش متحد می‌شود. آنها پيش از اين هم چنين توافقی داشتند و توانستند با ائتلاف ماهاتیر و انور ابراهیم موسوم به «پاکاتان هاراپان» يا ائتلاف اميد در انتخابات سراسري 2018 ميلادي پيروز شوند و با شكست دولت نجيب رزاق، ماهاتیر را به عرصه قدرت بازگرداند.
اما پس از اعلام این خبر از سوي پادشاهي اين كشور، محیی‌الدین یاسین ۷۲‌ساله در جمع خبرنگاران گفت: فقط از مردم مالزی می‌خواهیم که تصمیم اعلام‌شده از سوی کاخ پادشاهی را بپذیرند. محیی‌الدین یاسین از حمایت حزب حاکم سابق موسوم به «سازمان ملی مالاهای متحد» (UMNO) برخوردار است که شش دهه پیش از سوی ائتلاف پاکاتان هاراپان از قدرت برکنار شد. محیی‌الدین همچنین از حمایت حزب اسلام‌گرای PAS برخوردار است.

دقيقا چند ساعت پس از آنكه ماهاتیر محمد، نخست‌وزير مستعفي ۹۴‌ساله مالزي با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد كه اگر حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور را داشته باشد، برای تشکیل دولت بعدی باز‌می‌گردد. پادشاهی مالزی پس از دیدار با رهبران سیاسی، محیی‌الدین یاسین را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب کرد.
براساس اعلام پادشاهی مالزی، انتصاب نخست‌وزیر جديد در راستای منافع مردم و کشور نمی‌تواند به تأخیر بیفتد و پادشاه معتقد است که این بهترین تصمیم برای همگان است و امید است که بحران سیاسی در همین لحظه به پایان برسد؛ بنابراين مراسم اداي سوگند نخست‌وزير جديد امروز برگزار مي‌شود. تصمیم پادشاهی مالزی برای انتصاب این وزیر کشور سابق به‌عنوان نخست‌وزیر، شوکی به انور ابراهیم و ماهاتیر محمد وارد کرد. ماهاتیر محمد كه هفته گذشته به طور ناگهانی استعفای خود را تسلیم پادشاه این کشور کرده و سپس به‌عنوان نخست‌وزیر موقت عهده‌دار امور شده بود، صبح روز گذشته گفته بود حاضر است تا نامزد پست نخست‌وزیری از ائتلاف حاکم سابق شود که بعد از استعفای او از سمت نخست‌وزیری متلاشی شد. این به این معنا بود که ماهاتیر به‌عنوان نخست‌وزیر موقت دوباره با انور ابراهیم، رقیب دیرینه‌اش متحد می‌شود. آنها پيش از اين هم چنين توافقی داشتند و توانستند با ائتلاف ماهاتیر و انور ابراهیم موسوم به «پاکاتان هاراپان» يا ائتلاف اميد در انتخابات سراسري 2018 ميلادي پيروز شوند و با شكست دولت نجيب رزاق، ماهاتیر را به عرصه قدرت بازگرداند.
اما پس از اعلام این خبر از سوي پادشاهي اين كشور، محیی‌الدین یاسین ۷۲‌ساله در جمع خبرنگاران گفت: فقط از مردم مالزی می‌خواهیم که تصمیم اعلام‌شده از سوی کاخ پادشاهی را بپذیرند. محیی‌الدین یاسین از حمایت حزب حاکم سابق موسوم به «سازمان ملی مالاهای متحد» (UMNO) برخوردار است که شش دهه پیش از سوی ائتلاف پاکاتان هاراپان از قدرت برکنار شد. محیی‌الدین همچنین از حمایت حزب اسلام‌گرای PAS برخوردار است.