|
کدخبر: 260033

کاهش 30 تا 50 درصدی درآمد بازی موبایل ایرانی

امین امیرشریفی در توییتی نسبت به اجرائی‌شدن رمز پویا و دستاوردهای این طرح این‌طور واکنش نشان داد: «با اجباری‌شدن رمز پویا، درآمد هفتگی توسعه‌دهندگان بازار در بازه ۱۹ تا ۲۵ بهمن، ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشت. بازی‌ها بیشترین کاهش (۳۰ تا ۵۰ درصد) را داشتند. از ابتدای طرح، تلاش کردیم تا در ارتباط نزدیک با نهادهای بانکی، اشکالات اجرایی طرح را بیان کنیم و پیشنهادهایی ارائه دهیم.
درحال‌حاضر افت درآمد رو به کاهش است که نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی بهتر اجرای طرح، امکان کاهش اثرات منفی آن وجود داشت. امیدوارم در تصمیمات آینده اثرات آن بر کسب‌وکارها، آن هم در این شرایط سخت، دقیق‌تر بررسی شود».
کاهشی که امیرشریفی در مورد آن صحبت می‌کند در مورد 22 هزار تیم توسعه‌دهنده برنامه و بازی موبایلی است. اجرای تصمیم رمز پویا شدیدا روی اقتصاد این 22 هزار تیم تأثیر مستقیم بگذارد. تعداد تراکنش‌های موبایلی در سال 97 بر اساس گزارش سال کافه‌بازار 15 میلیون‌بار ثبت شده و کاهش در مقطع اجرای رمز پویا در کنار مقطع قطعی اینترنت در آبان‌ماه بر آمار تعداد تراکنش‌ها اثر بسیار بزرگی گذاشته است. در توییت امیرشریفی آمده است که با برنامه‌ریزی بهتر اجرای طرح امکان کاهش اثرات منفی وجود داشته است. او درواقع به عدم هماهنگی بانک‌ها با بانک مرکزی اشاره دارد که هرکدام به شیوه‌ای رمز پویا را پیاده‌سازی کرده‌اند. در بعضی از بانک‌ها برای فعال‌سازی رمز پویا حضور متقاضی الزامی بوده، ولی در بعضی از بانک‌ها حضور الزامی نیست. از طرف دیگر بعضی از بانک‌ها اپلیکیشن اختصاصی ارائه کرده‌اند. این شیوه گسسته در اجرای رمز پویا سبب به‌دردسرانداختن کاربر برای فعال‌سازی شده است.
از طرف دیگر با اضافه‌کردن مرحله‌ای جدید در مسیر پرداخت ضربه اساسی به تجربه کاربری هنگام پرداخت موبایلی خورده است. افزایش امنیت کاربران در هنگام پرداخت موبایلی مهم است، ولی با رفتارهای آنی و نبود برنامه‌های همگانی در مقطع بعد از قطعی اینترنت و هنگام شیوع ویروس کرونا ضربه‌های اساسی به بازیگران صنعت فناوری و اطلاعات از نظر درآمدی خورده است.

امین امیرشریفی در توییتی نسبت به اجرائی‌شدن رمز پویا و دستاوردهای این طرح این‌طور واکنش نشان داد: «با اجباری‌شدن رمز پویا، درآمد هفتگی توسعه‌دهندگان بازار در بازه ۱۹ تا ۲۵ بهمن، ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشت. بازی‌ها بیشترین کاهش (۳۰ تا ۵۰ درصد) را داشتند. از ابتدای طرح، تلاش کردیم تا در ارتباط نزدیک با نهادهای بانکی، اشکالات اجرایی طرح را بیان کنیم و پیشنهادهایی ارائه دهیم.
درحال‌حاضر افت درآمد رو به کاهش است که نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی بهتر اجرای طرح، امکان کاهش اثرات منفی آن وجود داشت. امیدوارم در تصمیمات آینده اثرات آن بر کسب‌وکارها، آن هم در این شرایط سخت، دقیق‌تر بررسی شود».
کاهشی که امیرشریفی در مورد آن صحبت می‌کند در مورد 22 هزار تیم توسعه‌دهنده برنامه و بازی موبایلی است. اجرای تصمیم رمز پویا شدیدا روی اقتصاد این 22 هزار تیم تأثیر مستقیم بگذارد. تعداد تراکنش‌های موبایلی در سال 97 بر اساس گزارش سال کافه‌بازار 15 میلیون‌بار ثبت شده و کاهش در مقطع اجرای رمز پویا در کنار مقطع قطعی اینترنت در آبان‌ماه بر آمار تعداد تراکنش‌ها اثر بسیار بزرگی گذاشته است. در توییت امیرشریفی آمده است که با برنامه‌ریزی بهتر اجرای طرح امکان کاهش اثرات منفی وجود داشته است. او درواقع به عدم هماهنگی بانک‌ها با بانک مرکزی اشاره دارد که هرکدام به شیوه‌ای رمز پویا را پیاده‌سازی کرده‌اند. در بعضی از بانک‌ها برای فعال‌سازی رمز پویا حضور متقاضی الزامی بوده، ولی در بعضی از بانک‌ها حضور الزامی نیست. از طرف دیگر بعضی از بانک‌ها اپلیکیشن اختصاصی ارائه کرده‌اند. این شیوه گسسته در اجرای رمز پویا سبب به‌دردسرانداختن کاربر برای فعال‌سازی شده است.
از طرف دیگر با اضافه‌کردن مرحله‌ای جدید در مسیر پرداخت ضربه اساسی به تجربه کاربری هنگام پرداخت موبایلی خورده است. افزایش امنیت کاربران در هنگام پرداخت موبایلی مهم است، ولی با رفتارهای آنی و نبود برنامه‌های همگانی در مقطع بعد از قطعی اینترنت و هنگام شیوع ویروس کرونا ضربه‌های اساسی به بازیگران صنعت فناوری و اطلاعات از نظر درآمدی خورده است.