|
کدخبر: 260000

پيشخوان

خطاب به پروانه‌ها
شماره پنجم ماهنامه «وزن دنیا» در اسفند ۱۳۹۸ منتشر شد. وزن دنیا که مجله تخصصی شعر ایران است، در آخرین شماره اولین سال انتشار خود پرونده مفصلی درباره رضا براهنی و آرای او در شعر دارد. چنان‌که تصویری از براهنی هم با تیتر «خطاب به خطاب» بر جلد این مجله نشسته و در توضیح آن آمده «بازخوانی تحلیلی آرای رضا براهنی در «چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم»». در پرونده بررسی آرای براهنی علاوه‌بر یادداشت‌ها و نقدهایی از نویسندگانی مانند علی مسعودی‌نیا، محمد آزرم، علی ثباتی، علیرضا بهنام و ...، گفت‌وگویی هم با عنایت سمیعی، درباره‌ رضا براهنی، شعرها و ایده‌هایش در «خطاب به پروانه‌ها» می‌خوانید. علاوه‌بر اینها در این شماره ماهنامه و در میزگردی با حضور بهزاد زرین‌پور، هوشیار انصاری‌فر و شهریار وقفی‌پور به بازخوانی مؤخره‌ «چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم» پرداخته شده. این مجموعه‌گفتارها البته بخش پایانی مجله را تشکیل داده است. بخش عمده‌ای از این شماره وزن دنیا مانند شماره‌های قبل به انتشار اشعار شاعران ایرانی اختصاص دارد. چنان‌که رسم این مجله است، در هر شماره اشعار بر اساس استان‌های ایران تقسیم‌بندی شده‌اند.

خطاب به پروانه‌ها
شماره پنجم ماهنامه «وزن دنیا» در اسفند ۱۳۹۸ منتشر شد. وزن دنیا که مجله تخصصی شعر ایران است، در آخرین شماره اولین سال انتشار خود پرونده مفصلی درباره رضا براهنی و آرای او در شعر دارد. چنان‌که تصویری از براهنی هم با تیتر «خطاب به خطاب» بر جلد این مجله نشسته و در توضیح آن آمده «بازخوانی تحلیلی آرای رضا براهنی در «چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم»». در پرونده بررسی آرای براهنی علاوه‌بر یادداشت‌ها و نقدهایی از نویسندگانی مانند علی مسعودی‌نیا، محمد آزرم، علی ثباتی، علیرضا بهنام و ...، گفت‌وگویی هم با عنایت سمیعی، درباره‌ رضا براهنی، شعرها و ایده‌هایش در «خطاب به پروانه‌ها» می‌خوانید. علاوه‌بر اینها در این شماره ماهنامه و در میزگردی با حضور بهزاد زرین‌پور، هوشیار انصاری‌فر و شهریار وقفی‌پور به بازخوانی مؤخره‌ «چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم» پرداخته شده. این مجموعه‌گفتارها البته بخش پایانی مجله را تشکیل داده است. بخش عمده‌ای از این شماره وزن دنیا مانند شماره‌های قبل به انتشار اشعار شاعران ایرانی اختصاص دارد. چنان‌که رسم این مجله است، در هر شماره اشعار بر اساس استان‌های ایران تقسیم‌بندی شده‌اند.