|
کدخبر: 258263

اتفاق

فرصتي براي متقاضيان بيمه پايه
هیئت‌مدیره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران با توجه به درخواست برخی اعضا، مهلت ثبت‌نام برای دریافت بیمه پایه صندوق اعتباری هنر، ویژه اعضای انجمن را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، ۱۶ بهمن تمدید کرد. همکاران متقاضی حتما تا تاریخ فوق درخواست خود را به تلگرام انجمن به شماره 09024401392 اعلام کنند. از آنجایی که ارائه لیست بیمه پایه فقط سالی یک‌بار قابل انجام است، بدیهی است بعد از تاریخ فوق درخواستی ثبت نخواهد شد و این آخرین مهلت برای ثبت‌نام است. اين امكان در پي جلسه مشترک هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر فراهم آمده است و امکان بیمه پایه برای اعضای انجمن مورد توافق طرفین قرار گرفت. در این جلسه مقرر شده بود آن دسته از اعضای انجمن که از بیمه پایه برخوردار نیستند، با معرفی انجمن به صندوق اعتباری هنر، از بیمه پایه و مزایای آن برخوردار شوند.

فرصتي براي متقاضيان بيمه پايه
هیئت‌مدیره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران با توجه به درخواست برخی اعضا، مهلت ثبت‌نام برای دریافت بیمه پایه صندوق اعتباری هنر، ویژه اعضای انجمن را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، ۱۶ بهمن تمدید کرد. همکاران متقاضی حتما تا تاریخ فوق درخواست خود را به تلگرام انجمن به شماره 09024401392 اعلام کنند. از آنجایی که ارائه لیست بیمه پایه فقط سالی یک‌بار قابل انجام است، بدیهی است بعد از تاریخ فوق درخواستی ثبت نخواهد شد و این آخرین مهلت برای ثبت‌نام است. اين امكان در پي جلسه مشترک هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر فراهم آمده است و امکان بیمه پایه برای اعضای انجمن مورد توافق طرفین قرار گرفت. در این جلسه مقرر شده بود آن دسته از اعضای انجمن که از بیمه پایه برخوردار نیستند، با معرفی انجمن به صندوق اعتباری هنر، از بیمه پایه و مزایای آن برخوردار شوند.