|
کدخبر: 215651

صفوف گوشت قرمز برچیده می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی از تصمیم این وزارتخانه برای عرضه هدفمند گوشت قرمز به گروه‌های هدف خبر داد و اظهار کرد: با این کار صفوف ایجادشده برچیده می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: تصمیمی اتخاذ شده است تا گوشت قرمز به‌صورت هدفمند توزیع شود تا با این کار بتوانیم جلوی نشتی را که در گوشه‌و‌کنار بازار وجود داشت بگیریم. وقتی گوشت به‌صورت هدفمند توزیع شود و در اختیار گروه‌های هدف قرار بگیرد، صفوفی که در این بخش به‌ویژه بخش گوشت منجمد ایجاد شده است، برچیده خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی از تصمیم این وزارتخانه برای عرضه هدفمند گوشت قرمز به گروه‌های هدف خبر داد و اظهار کرد: با این کار صفوف ایجادشده برچیده می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: تصمیمی اتخاذ شده است تا گوشت قرمز به‌صورت هدفمند توزیع شود تا با این کار بتوانیم جلوی نشتی را که در گوشه‌و‌کنار بازار وجود داشت بگیریم. وقتی گوشت به‌صورت هدفمند توزیع شود و در اختیار گروه‌های هدف قرار بگیرد، صفوفی که در این بخش به‌ویژه بخش گوشت منجمد ایجاد شده است، برچیده خواهد شد.