|
کدخبر: 215607

گذر

سایت ثبت سفارش واردات خودرو باز شد
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت گفت: سایت ثبت سفارش واردات خودرو براساس مصوبه هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای درگمرک‌مانده باز شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، سیدمهدی نیازی گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای درگمرک‌مانده سایت ثبت سفارش واردات خودرو مدتی است باز شده است.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با تأکید بر اینکه از طریق سایت ثبت سفارش واردات خودرو امکان ثبت سفارش فقط برای خودروهای درگمرک‌مانده فراهم شده است، افزود: براساس مصوبه هیئت وزیران خودروهایی که تا تاریخ 16/5/1397 قبض انبار دارند، می‌توانند ثبت سفارش شوند و این امکان برای خودروهایی که بعد از این تاریخ قبض انبار دارند، فراهم نیست.

تعدادی هواپیمای جدید وارد کشور می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال خرید تعدادی هواپیما هستیم که هواپیماهای خوبی هستند و وارد آسمان کشور می‌شوند.محمد اسلامی در گفت‌وگو با مهر درباره راه‌حل رفع مشکلات و برخی رانت‌هایی که در توزیع قیر ایجاد شده، اظهار کرد: ما باید اجازه دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد؛ این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها، همان‌گونه که بقیه مصالح تأمین می‌شود، قیر را هم تأمین کنند.او در پاسخ به این پرسش که آیا با خارج‌شدن قیر از بورس کالا موافق هستید، گفت: من وارد این موضوع نمی‌شوم. بحث من این است که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی شود. به این صورت که مستقیم از پالایشگاه خریداری و مصرف کنند. ما وضع موجود را نمی‌پسندیم.وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع افتتاح کانال مالی ویژه حمل‌و‌نقل هوایی برای خرید هواپیما که چندی پیش از سوی مدیرعامل ایران‌ایر اعلام شد، تصریح کرد: در حال خرید و ابتیاع تعدادی هواپیما هستیم.

سایت ثبت سفارش واردات خودرو باز شد
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت گفت: سایت ثبت سفارش واردات خودرو براساس مصوبه هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای درگمرک‌مانده باز شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، سیدمهدی نیازی گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای درگمرک‌مانده سایت ثبت سفارش واردات خودرو مدتی است باز شده است.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با تأکید بر اینکه از طریق سایت ثبت سفارش واردات خودرو امکان ثبت سفارش فقط برای خودروهای درگمرک‌مانده فراهم شده است، افزود: براساس مصوبه هیئت وزیران خودروهایی که تا تاریخ 16/5/1397 قبض انبار دارند، می‌توانند ثبت سفارش شوند و این امکان برای خودروهایی که بعد از این تاریخ قبض انبار دارند، فراهم نیست.

تعدادی هواپیمای جدید وارد کشور می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال خرید تعدادی هواپیما هستیم که هواپیماهای خوبی هستند و وارد آسمان کشور می‌شوند.محمد اسلامی در گفت‌وگو با مهر درباره راه‌حل رفع مشکلات و برخی رانت‌هایی که در توزیع قیر ایجاد شده، اظهار کرد: ما باید اجازه دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد؛ این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها، همان‌گونه که بقیه مصالح تأمین می‌شود، قیر را هم تأمین کنند.او در پاسخ به این پرسش که آیا با خارج‌شدن قیر از بورس کالا موافق هستید، گفت: من وارد این موضوع نمی‌شوم. بحث من این است که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی شود. به این صورت که مستقیم از پالایشگاه خریداری و مصرف کنند. ما وضع موجود را نمی‌پسندیم.وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع افتتاح کانال مالی ویژه حمل‌و‌نقل هوایی برای خرید هواپیما که چندی پیش از سوی مدیرعامل ایران‌ایر اعلام شد، تصریح کرد: در حال خرید و ابتیاع تعدادی هواپیما هستیم.