|
کدخبر: 215590

اثر آلودگی هوا بر حیوانات اهلی و حیات‌وحش

سپهر سلیمی: در روزهای زمستانی و هم‌زمان با پدیده وارونگی دما شاهد آلودگی بالای برخی از شهرهای کشور هستیم. آلودگی هوا یکی از مشکلات جهانی محیط زیست است که گفته می‌شود سالانه به مرگ هفت میلیون نفر در سراسر جهان منجر می‌شود. حیوانات نیز مانند انسان‌ها از قربانیان آلودگی هوا هستند.
اثرات متقابل آلودگی هوا و حیوانات بر یکدیگر از دو منظر قابل بررسی است. تا پیش از ایجاد دامداری‌های صنعتی، حیوانات موجود در زمین نقش خاصی در ایجاد آلودگی هوا نداشتند، اما دامداری‌های صنعتی شرایط را تغییر دادند. به گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، ‌14.5 درصد آلودگی گازهای گلخانه‌ای در جهان توسط دام‌ها ایجاد می‌شود. بانک جهانی اعلام کرده که دامداری مسئول تخریب بیش از ۹۱ درصد از جنگل‌های آمازون و حدود ۸۰ درصد از جنگل‌های سطح کره زمین است. هر 300 گرم گوشت به اندازه 113 کیلومتر حرکت یک ماشین دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند. گاوهای دامداری‌ها متان تولید می‌کنند که تأثیر گلخانه‌ای آن 23 برابر دی‌اکسیدکربن است. تنها یک گاو می‌تواند تا 500 لیتر متان در روز تولید کند.
درخصوص اثرات آلودگی هوا بر حیوانات گفتنی بسیار است. آلودگی هوا از جمله عوامل گرمایش جهانی است. گرمایش جهانی یکی از عوامل بسیار مهمی است که شرایط زندگی همه موجودات زنده و از جمله حیوانات را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. وجود مواد شیمیایی در هوا و بارش باران‌های اسیدی می‌تواند بر زندگی حیوانات اثر منفی بگذارد. باران اسیدی می‌تواند با ورود به خاک علاوه‌بر ایجاد آسیب به گیاهان، شرایط زیست حشرات، کرم‌ها و حیواناتی را که در سطح و داخل خاک زندگی می‌کنند با خطر مواجه کند. اسیدی‌شدن آب‌ها همچنین بر زندگی ماهی‌ها اثر منفی دارد. همچنین ذرات نیتروژنی که توسط باران به زمین منتقل می‌شوند در صورت راهیابی به دریاچه‌ها و رودخانه‌ها می‌توانند سبب رشد جلبک شوند که در این صورت زندگی حیوانات آبزی تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. آلودگی هوا و صدمه به لایه ازن سبب تابش بیشتر اشعه ماورای بنفش می‌شود که مانند انسان، اثرات سوء بر حیوانات اهلی و حیات‌وحش دارد.
وجود مواد سمی در هوای آلوده می‌تواند وارد بدن حیوانات و سبب ایجاد بیماری‌های مختلف شود. بر اساس یک مطالعه، بیماری‌های تنفسی و از جمله آسم از جمله مشکلاتی هستند که در دو دهه اخیر در حیوانات شهری نظیر سگ و گربه رشد داشته‌اند. همچنین مطالعات نشان داده پرندگانی که به طور دائمی در معرض آلودگی هوا هستند، تولید تخم کمتر، مشکلات ریوی و جثه ضعیف‌تری دارند.
حشرات نیز یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آلودگی هوا هستند. آلودگی هوا باعث گمراهی زنبورهای عسل در یافتن گل‌ها می‌شود و این مسئله سبب کاهش باروری گیاهان خواهد شد.
آلودگی هوا نه‌تنها به طور مستقیم بر سلامت انسان‌ها اثر دارد، بلکه با تأثیر بر زیست‌بوم می‌تواند شرایط زیست در زمین را با چالش‌های اساسی مواجه کند.

سپهر سلیمی: در روزهای زمستانی و هم‌زمان با پدیده وارونگی دما شاهد آلودگی بالای برخی از شهرهای کشور هستیم. آلودگی هوا یکی از مشکلات جهانی محیط زیست است که گفته می‌شود سالانه به مرگ هفت میلیون نفر در سراسر جهان منجر می‌شود. حیوانات نیز مانند انسان‌ها از قربانیان آلودگی هوا هستند.
اثرات متقابل آلودگی هوا و حیوانات بر یکدیگر از دو منظر قابل بررسی است. تا پیش از ایجاد دامداری‌های صنعتی، حیوانات موجود در زمین نقش خاصی در ایجاد آلودگی هوا نداشتند، اما دامداری‌های صنعتی شرایط را تغییر دادند. به گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، ‌14.5 درصد آلودگی گازهای گلخانه‌ای در جهان توسط دام‌ها ایجاد می‌شود. بانک جهانی اعلام کرده که دامداری مسئول تخریب بیش از ۹۱ درصد از جنگل‌های آمازون و حدود ۸۰ درصد از جنگل‌های سطح کره زمین است. هر 300 گرم گوشت به اندازه 113 کیلومتر حرکت یک ماشین دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند. گاوهای دامداری‌ها متان تولید می‌کنند که تأثیر گلخانه‌ای آن 23 برابر دی‌اکسیدکربن است. تنها یک گاو می‌تواند تا 500 لیتر متان در روز تولید کند.
درخصوص اثرات آلودگی هوا بر حیوانات گفتنی بسیار است. آلودگی هوا از جمله عوامل گرمایش جهانی است. گرمایش جهانی یکی از عوامل بسیار مهمی است که شرایط زندگی همه موجودات زنده و از جمله حیوانات را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. وجود مواد شیمیایی در هوا و بارش باران‌های اسیدی می‌تواند بر زندگی حیوانات اثر منفی بگذارد. باران اسیدی می‌تواند با ورود به خاک علاوه‌بر ایجاد آسیب به گیاهان، شرایط زیست حشرات، کرم‌ها و حیواناتی را که در سطح و داخل خاک زندگی می‌کنند با خطر مواجه کند. اسیدی‌شدن آب‌ها همچنین بر زندگی ماهی‌ها اثر منفی دارد. همچنین ذرات نیتروژنی که توسط باران به زمین منتقل می‌شوند در صورت راهیابی به دریاچه‌ها و رودخانه‌ها می‌توانند سبب رشد جلبک شوند که در این صورت زندگی حیوانات آبزی تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. آلودگی هوا و صدمه به لایه ازن سبب تابش بیشتر اشعه ماورای بنفش می‌شود که مانند انسان، اثرات سوء بر حیوانات اهلی و حیات‌وحش دارد.
وجود مواد سمی در هوای آلوده می‌تواند وارد بدن حیوانات و سبب ایجاد بیماری‌های مختلف شود. بر اساس یک مطالعه، بیماری‌های تنفسی و از جمله آسم از جمله مشکلاتی هستند که در دو دهه اخیر در حیوانات شهری نظیر سگ و گربه رشد داشته‌اند. همچنین مطالعات نشان داده پرندگانی که به طور دائمی در معرض آلودگی هوا هستند، تولید تخم کمتر، مشکلات ریوی و جثه ضعیف‌تری دارند.
حشرات نیز یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آلودگی هوا هستند. آلودگی هوا باعث گمراهی زنبورهای عسل در یافتن گل‌ها می‌شود و این مسئله سبب کاهش باروری گیاهان خواهد شد.
آلودگی هوا نه‌تنها به طور مستقیم بر سلامت انسان‌ها اثر دارد، بلکه با تأثیر بر زیست‌بوم می‌تواند شرایط زیست در زمین را با چالش‌های اساسی مواجه کند.