|

100 بنر روز خبرنگار

امروز روز خبرنگار است. يكي از دغدغه‌هاي اهالي مطبوعات اين است كه آيا ارتباط بين مردم و رسانه‌ها برقرار است يا خير و چه كاری مي‌شود براي ارتباط بيشتر كرد. چند روز پيش هنگامي كه به نزديكي روزنامه رسيديم، با بنري كه روز خبرنگار را از طرف شهرداري تبريك مي‌گفت، مواجه شديم؛ ابتكار جالبي بود. كمي بعدتر مشخص شد كه امسال شهرداري بیش از 65 روزنامه و 30 خبرگزاری معتبر که در حال فعالیت هستند و کادر رسانه‌ای دارند، شناسايي كرده و تبریکی با درج لوگوی آنها در نزدیک‌ترین سازه موجود به محل استقرار آنها نصب شده است. نصب اين بنرها در سه روز گذشته به‌تدريج بوده است. پيش‌تر رویه‌ این بوده كه به‌صورت كلي روز خبرنگاران تبريك گفته شود يا با ارسال كاج و دسته‌گل به رسانه‌ها اين روز تبريك گفته شود. امسال در مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، اين اقدام برای تبریک این روز انجام شد. به گزارش ايسنا و در گفت‌وگو با پوريا سوري، معاون تبلیغات شهرداري «نصب اين بنرها با اين هدف بوده كه اهالی هر محله بدانند که رسانه‌ای در همسايگي آنهاست و برای گسترش آگاهی آنها هر روزه فعالیت می‌کنند».اما اين سؤال مطرح است؛ حالا كه ارتباط بين شهرداري و رسانه‌ها نزديك‌تر شده، بهتر نبود از آنان هم نظرخواهي مي‌كردند كه آيا ايده‌هاي ديگري نيز دارند يا خير؟ مثلا با توجه به امكانات شهرداري مي‌شود از حالا براي سال بعد برنامه‌ريزي كرد تا حداقل 100 بيلبورد در جاي خوب شهر به‌مدت كوتاه مثلا 10 روز در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد تا با ابتكار خود طراحي كنند و براي داشتن ارتباط و خواننده‌هاي بيشتر برنامه‌ريزي كنند. به‌هرحال قدم اول براي ارتباط بين مردم و رسانه برداشته شده است و مي‌توان اميدوار بود كه سال بعد قدم‌هاي بزرگ‌تري برداشته شود.

امروز روز خبرنگار است. يكي از دغدغه‌هاي اهالي مطبوعات اين است كه آيا ارتباط بين مردم و رسانه‌ها برقرار است يا خير و چه كاری مي‌شود براي ارتباط بيشتر كرد. چند روز پيش هنگامي كه به نزديكي روزنامه رسيديم، با بنري كه روز خبرنگار را از طرف شهرداري تبريك مي‌گفت، مواجه شديم؛ ابتكار جالبي بود. كمي بعدتر مشخص شد كه امسال شهرداري بیش از 65 روزنامه و 30 خبرگزاری معتبر که در حال فعالیت هستند و کادر رسانه‌ای دارند، شناسايي كرده و تبریکی با درج لوگوی آنها در نزدیک‌ترین سازه موجود به محل استقرار آنها نصب شده است. نصب اين بنرها در سه روز گذشته به‌تدريج بوده است. پيش‌تر رویه‌ این بوده كه به‌صورت كلي روز خبرنگاران تبريك گفته شود يا با ارسال كاج و دسته‌گل به رسانه‌ها اين روز تبريك گفته شود. امسال در مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، اين اقدام برای تبریک این روز انجام شد. به گزارش ايسنا و در گفت‌وگو با پوريا سوري، معاون تبلیغات شهرداري «نصب اين بنرها با اين هدف بوده كه اهالی هر محله بدانند که رسانه‌ای در همسايگي آنهاست و برای گسترش آگاهی آنها هر روزه فعالیت می‌کنند».اما اين سؤال مطرح است؛ حالا كه ارتباط بين شهرداري و رسانه‌ها نزديك‌تر شده، بهتر نبود از آنان هم نظرخواهي مي‌كردند كه آيا ايده‌هاي ديگري نيز دارند يا خير؟ مثلا با توجه به امكانات شهرداري مي‌شود از حالا براي سال بعد برنامه‌ريزي كرد تا حداقل 100 بيلبورد در جاي خوب شهر به‌مدت كوتاه مثلا 10 روز در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد تا با ابتكار خود طراحي كنند و براي داشتن ارتباط و خواننده‌هاي بيشتر برنامه‌ريزي كنند. به‌هرحال قدم اول براي ارتباط بين مردم و رسانه برداشته شده است و مي‌توان اميدوار بود كه سال بعد قدم‌هاي بزرگ‌تري برداشته شود.