|
کدخبر: 193187

نامزدهای نشان «کیارستمی»

نامزدهای نشان «کیارستمی» هجدهمین جشن حافظ اعلام شدند.
نامزدهای نشان «کیارستمی» عبارت‌اند از:
انزوا (مرتضی علی عباس میرزایی)
ائو (خانه) (اصغر یوسفی‌نژاد)
پل خواب (اکتای براهنی)
تمارض (عبد آبست)
خرگیوش (مانی باغبانی)
نشان «کیارستمی» به فیلم‌سازی تعلق می‌گیرد که نخستین فیلم خود را با به کارگیری المان‌های تجربی و نوآورانه ساخته باشد.
هجدهمین جشن سینمایی تلویزیونی «حافظ» ۲۲ مردادماه برگزار می‌شود.

نامزدهای نشان «کیارستمی» هجدهمین جشن حافظ اعلام شدند.
نامزدهای نشان «کیارستمی» عبارت‌اند از:
انزوا (مرتضی علی عباس میرزایی)
ائو (خانه) (اصغر یوسفی‌نژاد)
پل خواب (اکتای براهنی)
تمارض (عبد آبست)
خرگیوش (مانی باغبانی)
نشان «کیارستمی» به فیلم‌سازی تعلق می‌گیرد که نخستین فیلم خود را با به کارگیری المان‌های تجربی و نوآورانه ساخته باشد.
هجدهمین جشن سینمایی تلویزیونی «حافظ» ۲۲ مردادماه برگزار می‌شود.