|

فضای خاص در سبزه‌میدان و فردوسی

بعد از تشدید التهاب در بازار ارز و سکه و ثبت رکوردهای عجیب و نجومی در این بازار، بار دیگر مأموران لباس‌شخصی به جمع دلال‌ها رفته‌اند. به گزارش تسنیم، بازار طلا و ارز چندهفته‌ای است که هر روز با یک قیمت جدید مواجه می‌شود و ادامه این روند موجب شد تا دیروز قیمت سکه از چهار میلیون تومان هم عبور کند و تا چهارمیلیون و 400 هزار تومان هم پیش رود. سکه به تازگی پیشتاز افزایش قیمت شده و به سایر بازارها از جمله ارز جهت می‌دهد؛ افزایش قیمت سکه، افزایش قابل توجه دلار و یورو و سایر ارزهای معتبر را نیز به همراه داشت. دلار در بازار غیررسمی دو روز گذشته با نرخ‌های عجیب و غریبی معامله می‌شود؛ این وضعیت البته برای یورو و پوند و درهم نیز حاکم است. بانک مرکزی البته با صدور اطلاعیه‌ای بعد از ثبت رکوردهای نجومی سکه و ارز اعلام کرد: «تحولات اخیر در بازار ارز و طلا که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است، به دقت زیر نظر است. تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد. برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدید برنامه اعلامی رئیس کل جدید در دست تهیه است که در روزهای آینده عملیاتی و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد». از صبح دیروز قیمت‌ها در بازار ارز نسبت به دیروز حدود 200 تومان ارزان شده است ولی باز هم دلال‌ها در کوچه و پس‌کوچه‌ها از قیمت‌های دلبخواهی استفاده کرده و مردم را در شرایطی قرار می‌دهند که مجبور به خرید شوند. یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: دلال‌ها هر قیمتی دلشان بخواهد برای فروش ارز اعلام می‌کنند و مردم مجبور هستند برای تأمین نیاز ارزی‌شان با قیمت‌های اعلامی آنها معامله را انجام دهند. با نجومی‌شدن قیمت‌ها در بازار طلا و ارز خبر رسیده که فضای بازار از صبح امروز برای دلال‌ها امنیتی شده است. مأموران نیروی انتظامی با لباس‌ شخصی به بازار سبزه‌میدان رفته و اجازه کوچک‌ترین حرکتی به دلال‌های سکه نمی‌دهند. دلال‌ها می‌گویند حتی نمی‌توانیم با یکدیگر در سبزه‌میدان صبحت کنیم چه رسد به اینکه قیمتی درباره سکه بدهیم. فعالان بازار می‌گویند هم‌اکنون هیچ قیمتی در بازار ارز و سکه وجود ندارد چون حتی اجازه صحبت‌کردن به دلال‌ها داده نمی‌شود.
بعد از تشدید التهاب در بازار ارز و سکه و ثبت رکوردهای عجیب و نجومی در این بازار، بار دیگر مأموران لباس‌شخصی به جمع دلال‌ها رفته‌اند. به گزارش تسنیم، بازار طلا و ارز چندهفته‌ای است که هر روز با یک قیمت جدید مواجه می‌شود و ادامه این روند موجب شد تا دیروز قیمت سکه از چهار میلیون تومان هم عبور کند و تا چهارمیلیون و 400 هزار تومان هم پیش رود. سکه به تازگی پیشتاز افزایش قیمت شده و به سایر بازارها از جمله ارز جهت می‌دهد؛ افزایش قیمت سکه، افزایش قابل توجه دلار و یورو و سایر ارزهای معتبر را نیز به همراه داشت. دلار در بازار غیررسمی دو روز گذشته با نرخ‌های عجیب و غریبی معامله می‌شود؛ این وضعیت البته برای یورو و پوند و درهم نیز حاکم است. بانک مرکزی البته با صدور اطلاعیه‌ای بعد از ثبت رکوردهای نجومی سکه و ارز اعلام کرد: «تحولات اخیر در بازار ارز و طلا که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است، به دقت زیر نظر است. تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد. برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدید برنامه اعلامی رئیس کل جدید در دست تهیه است که در روزهای آینده عملیاتی و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد». از صبح دیروز قیمت‌ها در بازار ارز نسبت به دیروز حدود 200 تومان ارزان شده است ولی باز هم دلال‌ها در کوچه و پس‌کوچه‌ها از قیمت‌های دلبخواهی استفاده کرده و مردم را در شرایطی قرار می‌دهند که مجبور به خرید شوند. یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: دلال‌ها هر قیمتی دلشان بخواهد برای فروش ارز اعلام می‌کنند و مردم مجبور هستند برای تأمین نیاز ارزی‌شان با قیمت‌های اعلامی آنها معامله را انجام دهند. با نجومی‌شدن قیمت‌ها در بازار طلا و ارز خبر رسیده که فضای بازار از صبح امروز برای دلال‌ها امنیتی شده است. مأموران نیروی انتظامی با لباس‌ شخصی به بازار سبزه‌میدان رفته و اجازه کوچک‌ترین حرکتی به دلال‌های سکه نمی‌دهند. دلال‌ها می‌گویند حتی نمی‌توانیم با یکدیگر در سبزه‌میدان صبحت کنیم چه رسد به اینکه قیمتی درباره سکه بدهیم. فعالان بازار می‌گویند هم‌اکنون هیچ قیمتی در بازار ارز و سکه وجود ندارد چون حتی اجازه صحبت‌کردن به دلال‌ها داده نمی‌شود.