|

توصيف شرمن از رئيس‌جمهوری آمريکا:

ترامپ فقط يک پسربچه پرسروصداست

معاون پيشين وزير امور خارجه آمريکا با بيان اينکه ترامپ قصد دارد ايران را وارد يک درگيري کند، خطاب به رئيس‌جمهور کشورش، گفت: انتشار يک توييت به وي براي حصول توافق بهتر با ايران کمک نخواهد کرد. وندي شرمن در گفت‌وگو با شبکه ام‌اس‌ان‌بي‌سي درباره پيام توييتي اخير ترامپ درباره ايران، گفت: توييت اخير ترامپ تلاشي براي منحرف‌کردن اذهان بود.
از نظر من ترامپ قصد دارد ايران را وارد يک درگيري کند. به گزارش ايسنا، شرمن افزود: آمريکا در حال حاضر رئيس‌جمهوري دارد که يک کتاب برنامه براي ايران و يک کتاب برنامه براي کره‌شمالي در دست دارد اما هيچ استراتژي درستي در اختيار ندارد که امنيت و ايمني آمريکا را تضمين کند. ما اکنون يک پسربچه را مي‌بينيم که پرسروصدا صحبت مي‌کند و تظاهر مي‌کند که چقدر قدرتمند است اما آنچه در واقعيت با آن مواجهيم ضعف و ناامني است. ايران اين مسئله را مي‌بيند، اين فرهنگ مبني بر اينکه يا مقاومت مي‌کنيد يا تسليم خواهيد شد، است و آنها (ايراني‌ها) تسليم نمي‌شوند، من به ترامپ گفته بودم که آنها متوجه مي‌شوند بازي در اينجا چيست. شرمن در ادامه گفت: من موافق اين هستم که از حقوق بشر مردم ايران حمايت شود، من موافقم که تمام سران ايران تندرو هستند اما راه کمک به مردم ايران توافق هسته‌اي با ايران بود که موجب لغو تحريم‌ها و کمک به مردم اين کشور شد و در عين حال امنيت ما و جهان را تضمين مي‌کرد.
همچنين رئيس پيشين سازمان سيا با انتقاد از سياست‌هاي رئيس‌جمهور کشورش در قبال ايران و چين گفت: ما بايد هوشمندانه‌تر و آزموده‌تر رفتار کنيم. جان برنان با انتشار پيامي در صفحه توييتر خود نوشت: استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاري عليه متحدان و شرکا، نه تنها کوته‌بينانه است بلکه به نفع روسيه و چين است. اين مسئله درخصوص لفاظي‌هاي پي‌درپي عليه ايران نيز صدق مي‌کند. ما بايد هوشمندانه‌تر، آزموده‌تر و راهبردي‌تر رفتار کنيم.

معاون پيشين وزير امور خارجه آمريکا با بيان اينکه ترامپ قصد دارد ايران را وارد يک درگيري کند، خطاب به رئيس‌جمهور کشورش، گفت: انتشار يک توييت به وي براي حصول توافق بهتر با ايران کمک نخواهد کرد. وندي شرمن در گفت‌وگو با شبکه ام‌اس‌ان‌بي‌سي درباره پيام توييتي اخير ترامپ درباره ايران، گفت: توييت اخير ترامپ تلاشي براي منحرف‌کردن اذهان بود.
از نظر من ترامپ قصد دارد ايران را وارد يک درگيري کند. به گزارش ايسنا، شرمن افزود: آمريکا در حال حاضر رئيس‌جمهوري دارد که يک کتاب برنامه براي ايران و يک کتاب برنامه براي کره‌شمالي در دست دارد اما هيچ استراتژي درستي در اختيار ندارد که امنيت و ايمني آمريکا را تضمين کند. ما اکنون يک پسربچه را مي‌بينيم که پرسروصدا صحبت مي‌کند و تظاهر مي‌کند که چقدر قدرتمند است اما آنچه در واقعيت با آن مواجهيم ضعف و ناامني است. ايران اين مسئله را مي‌بيند، اين فرهنگ مبني بر اينکه يا مقاومت مي‌کنيد يا تسليم خواهيد شد، است و آنها (ايراني‌ها) تسليم نمي‌شوند، من به ترامپ گفته بودم که آنها متوجه مي‌شوند بازي در اينجا چيست. شرمن در ادامه گفت: من موافق اين هستم که از حقوق بشر مردم ايران حمايت شود، من موافقم که تمام سران ايران تندرو هستند اما راه کمک به مردم ايران توافق هسته‌اي با ايران بود که موجب لغو تحريم‌ها و کمک به مردم اين کشور شد و در عين حال امنيت ما و جهان را تضمين مي‌کرد.
همچنين رئيس پيشين سازمان سيا با انتقاد از سياست‌هاي رئيس‌جمهور کشورش در قبال ايران و چين گفت: ما بايد هوشمندانه‌تر و آزموده‌تر رفتار کنيم. جان برنان با انتشار پيامي در صفحه توييتر خود نوشت: استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاري عليه متحدان و شرکا، نه تنها کوته‌بينانه است بلکه به نفع روسيه و چين است. اين مسئله درخصوص لفاظي‌هاي پي‌درپي عليه ايران نيز صدق مي‌کند. ما بايد هوشمندانه‌تر، آزموده‌تر و راهبردي‌تر رفتار کنيم.