|
کدخبر: 190535

دادستان تهران خبر داد: صدور کیفرخواست اسفندیار رحیم‌مشایی

میزان: دادستان تهران، شنبه در پنجمین جلسه دادستانی‌ از صدور کیفرخواست درباره رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت: «پرونده‌های نامبردگان به‌زودی جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد».
دولت‌آبادی همچنین ضمن انتقاد از اظهارنظر برخی مسئولان نسبت به احکام محکومیت چند دانشجو، گفت: تعداد دقیق متهمان مشخص نیست، اما در تماس تلفنی دادستانی با وزارت علوم نام شش نفر ذکر شده و این در حالی است که به موجب گزارش وزارت اطلاعات، اتهام برخی دانشجویان امنیتی بوده و مرتبط با جریاناتی است که عوامل آن در آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته دستگیر شده‌اند.
جعفری‌دولت‌آبادی اظهارنظر برخی افراد مبنی بر اینکه شرکت در تظاهرات جرم نیست را فاقد مبنای قانونی دانست. او افزود: «شرکت در تظاهرات غیرقانونی و دعوت به آشوب و ناامنی جرم است و از برخی مسئولان انتظار می‌رود از چنین اظهارنظر‌های بی‌مبنایی اجتناب کنند و اگرچه دادستانی تاکنون در مقابل چنین اظهاراتی سکوت كرده، اما اعلام می‌شود که اگر چنین اظهارات خلاف واقع ادامه یابد، وضعیت متهمان این پرونده‌ها اعلام خواهد شد و البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه حین محاکمه یا رسیدگی به اعتراض در صورت عدم احراز قصد مجرمانه، حکم دیگری صادر کند». او از وزارت علوم خواست اسامی دانشجویان را اعلام کند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
دولت‌آبادی درباره پدیده تجاهر به بی‌حجابی، با اشاره به محکومیت یکی از متهمان این پرونده به دو سال حبس، توضیح داد: «در این پرونده دادگاه با توجه به اتهامات مطروحه 20 سال حبس در نظر گرفته و 18 سال آن را تعلیق کرده است». او صدور چنین حکم قاطعی در پرونده مذکور را موجب فروکش‌کردن این رویکرد مجرمانه دانست و افزود: «به‌یقین می‌توان گفت که امروزه بخشی از مشکلات کشور در امور قضائی با صدور احکام قاطع مرتفع می‌شود».

میزان: دادستان تهران، شنبه در پنجمین جلسه دادستانی‌ از صدور کیفرخواست درباره رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت: «پرونده‌های نامبردگان به‌زودی جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد».
دولت‌آبادی همچنین ضمن انتقاد از اظهارنظر برخی مسئولان نسبت به احکام محکومیت چند دانشجو، گفت: تعداد دقیق متهمان مشخص نیست، اما در تماس تلفنی دادستانی با وزارت علوم نام شش نفر ذکر شده و این در حالی است که به موجب گزارش وزارت اطلاعات، اتهام برخی دانشجویان امنیتی بوده و مرتبط با جریاناتی است که عوامل آن در آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته دستگیر شده‌اند.
جعفری‌دولت‌آبادی اظهارنظر برخی افراد مبنی بر اینکه شرکت در تظاهرات جرم نیست را فاقد مبنای قانونی دانست. او افزود: «شرکت در تظاهرات غیرقانونی و دعوت به آشوب و ناامنی جرم است و از برخی مسئولان انتظار می‌رود از چنین اظهارنظر‌های بی‌مبنایی اجتناب کنند و اگرچه دادستانی تاکنون در مقابل چنین اظهاراتی سکوت كرده، اما اعلام می‌شود که اگر چنین اظهارات خلاف واقع ادامه یابد، وضعیت متهمان این پرونده‌ها اعلام خواهد شد و البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه حین محاکمه یا رسیدگی به اعتراض در صورت عدم احراز قصد مجرمانه، حکم دیگری صادر کند». او از وزارت علوم خواست اسامی دانشجویان را اعلام کند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
دولت‌آبادی درباره پدیده تجاهر به بی‌حجابی، با اشاره به محکومیت یکی از متهمان این پرونده به دو سال حبس، توضیح داد: «در این پرونده دادگاه با توجه به اتهامات مطروحه 20 سال حبس در نظر گرفته و 18 سال آن را تعلیق کرده است». او صدور چنین حکم قاطعی در پرونده مذکور را موجب فروکش‌کردن این رویکرد مجرمانه دانست و افزود: «به‌یقین می‌توان گفت که امروزه بخشی از مشکلات کشور در امور قضائی با صدور احکام قاطع مرتفع می‌شود».