|
کدخبر: 190518

سخنگوي جنبش فتح:

ايران هيچ خدمتي به ملت فلسطين نکرد

ايسنا: سخنگوي جنبش فتح فلسطين درباره حمايت‌ مالي ايران از فلسطين، گفت: ايران حتي يک ريال هم به ملت فلسطين کمک نکرد. به نوشته روزنامه الدستور، اسامه القواسمي، سخنگوي جنبش فتح فلسطين که رياست آن را محمود عباس بر عهده دارد، درباره حمايت مالي ايران از فلسطين گفت: آيا ايرانيان گمان مي‌کنند دولت قبلي يا دولت کنوني تا امروز حتي يک ريال به ملت فلسطين کمک کرده است؟ اين کاملا نادرست است. او افزود: بسيار شرم‌آور است که برخي گمان مي‌کنند دليل بحران اقتصادي ايران حمايت آن از ملت فلسطين است. با وجود اينکه جنبش فتح و سازمان آزاديبخش فلسطين در سال ۱۹۷۹ از انقلاب اسلامي ايران حمايت کردند و تاکنون هيچ اظهارنظري عليه آنان نداشتيم و هيچ دخالتي در امور داخلي آنان نکرديم، اما ايران هيچ خدمتي به ملت فلسطين نکرد. ما تاکنون نديدیم و نشنيدیم که ايران در ساخت مدرسه، دانشگاه، بيمارستان يا پروژه ديگري در فلسطين مشارکت داشته است و اگر برخي از ايراني‌ها گمان مي‌کنند حمايت از يک حزب به معناي حمايت از تمام ملت فلسطين است، سخت در اشتباه‌اند و ايران با حمايتش از جنبش حماس از تمام فلسطين حمايت نکرده است. سخنگوي فتح در پايان ضمن احترام و تقدير از مردم ايران، گفت: اين شعارهاي گمراه صداي مردم ايران نيستند؛ زيرا مردم ايران ذاتا حامي حقوق ملت فلسطين هستند.

ايسنا: سخنگوي جنبش فتح فلسطين درباره حمايت‌ مالي ايران از فلسطين، گفت: ايران حتي يک ريال هم به ملت فلسطين کمک نکرد. به نوشته روزنامه الدستور، اسامه القواسمي، سخنگوي جنبش فتح فلسطين که رياست آن را محمود عباس بر عهده دارد، درباره حمايت مالي ايران از فلسطين گفت: آيا ايرانيان گمان مي‌کنند دولت قبلي يا دولت کنوني تا امروز حتي يک ريال به ملت فلسطين کمک کرده است؟ اين کاملا نادرست است. او افزود: بسيار شرم‌آور است که برخي گمان مي‌کنند دليل بحران اقتصادي ايران حمايت آن از ملت فلسطين است. با وجود اينکه جنبش فتح و سازمان آزاديبخش فلسطين در سال ۱۹۷۹ از انقلاب اسلامي ايران حمايت کردند و تاکنون هيچ اظهارنظري عليه آنان نداشتيم و هيچ دخالتي در امور داخلي آنان نکرديم، اما ايران هيچ خدمتي به ملت فلسطين نکرد. ما تاکنون نديدیم و نشنيدیم که ايران در ساخت مدرسه، دانشگاه، بيمارستان يا پروژه ديگري در فلسطين مشارکت داشته است و اگر برخي از ايراني‌ها گمان مي‌کنند حمايت از يک حزب به معناي حمايت از تمام ملت فلسطين است، سخت در اشتباه‌اند و ايران با حمايتش از جنبش حماس از تمام فلسطين حمايت نکرده است. سخنگوي فتح در پايان ضمن احترام و تقدير از مردم ايران، گفت: اين شعارهاي گمراه صداي مردم ايران نيستند؛ زيرا مردم ايران ذاتا حامي حقوق ملت فلسطين هستند.