|
کدخبر: 189749

2 انتصاب دیپلماتیک در یک روز

ایسنا: سفیر جدید ایران در سوئیس در آستانه سفر رئیس‌جمهور به برن، تعیین شد. محمدرضا حاجی‌کریم‌جباری، مدیرکل پیشین وزارتی وزیر امور خارجه، به‌عنوان سفیر جدید ایران در سوئیس تعیین شد. آخرین سفیر ایران در این کشور، غلامعلی خوشرو بوده که در‌حال‌حاضر مسئولیت نمایندگی ایران در نیویورک را برعهده دارد. پس از اینکه غلامعلی خوشرو از برن به نیویورک رفت، از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ مهدی عابدی به‌عنوان کاردار ایران مسئولیت اداره این سفارتخانه را بر‌عهده داشت و از بهمن ۱۳۹۵ تاکنون علیرضا سبزعلی در سمت کاردار موقت این مسئولیت را بر عهده گرفته بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، نیمه‌ اول تیر به دعوت رئیس‌جمهور سوئیس برای سفری دوروزه به برن سفر می‌کند. همچنین بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، انتصاب کاظم غریب‌آبادی به‌عنوان جانشین رضا نجفی در نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نزد دیگر سازمان‌های بین‌المللی در وین را تأیید کرد.

ایسنا: سفیر جدید ایران در سوئیس در آستانه سفر رئیس‌جمهور به برن، تعیین شد. محمدرضا حاجی‌کریم‌جباری، مدیرکل پیشین وزارتی وزیر امور خارجه، به‌عنوان سفیر جدید ایران در سوئیس تعیین شد. آخرین سفیر ایران در این کشور، غلامعلی خوشرو بوده که در‌حال‌حاضر مسئولیت نمایندگی ایران در نیویورک را برعهده دارد. پس از اینکه غلامعلی خوشرو از برن به نیویورک رفت، از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ مهدی عابدی به‌عنوان کاردار ایران مسئولیت اداره این سفارتخانه را بر‌عهده داشت و از بهمن ۱۳۹۵ تاکنون علیرضا سبزعلی در سمت کاردار موقت این مسئولیت را بر عهده گرفته بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، نیمه‌ اول تیر به دعوت رئیس‌جمهور سوئیس برای سفری دوروزه به برن سفر می‌کند. همچنین بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، انتصاب کاظم غریب‌آبادی به‌عنوان جانشین رضا نجفی در نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نزد دیگر سازمان‌های بین‌المللی در وین را تأیید کرد.