|
کدخبر: 188991

حکم جدید معاون هنری

گروه هنر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سید‌مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به‌عنوان رئیس کمیته راهبردی آموزش‌های مهارتی منصوب کرد.
در حکم سیدعباس صالحی آمده است: «به استناد تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه آموزش‌های مهارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به شایستگی و تجربیات ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم به‌عنوان «رئیس کمیته راهبردی آموزش‌های مهارتی» منصوب می‌شوید. امید است با اتکا به عنایات خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید».
گفتنی است، دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آموزش استانداردهای مهارت‌آموزی هنر است که در مقطع متوسطه، مدرک تحصیلی رسمی به هنرجو ارائه می‌دهد.
کمیته راهبردی آموزش‌های مهارتی برای سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی‌ها و نظارت عالیه بر محتوا و تعیین حدود و نحوه اجرای مطلوب آموزش‌های مهارتی تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کمیته در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.
دومین آزمون جامع استانداردهای مهارتی کاردانش برای کسب دیپلم هنر در سال تحصیلی 96-97، به صورت سراسری، روز جمعه، پانزدهم تیر سال جاری، برگزار خواهد شد.

گروه هنر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سید‌مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به‌عنوان رئیس کمیته راهبردی آموزش‌های مهارتی منصوب کرد.
در حکم سیدعباس صالحی آمده است: «به استناد تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه آموزش‌های مهارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به شایستگی و تجربیات ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم به‌عنوان «رئیس کمیته راهبردی آموزش‌های مهارتی» منصوب می‌شوید. امید است با اتکا به عنایات خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید».
گفتنی است، دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آموزش استانداردهای مهارت‌آموزی هنر است که در مقطع متوسطه، مدرک تحصیلی رسمی به هنرجو ارائه می‌دهد.
کمیته راهبردی آموزش‌های مهارتی برای سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی‌ها و نظارت عالیه بر محتوا و تعیین حدود و نحوه اجرای مطلوب آموزش‌های مهارتی تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کمیته در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.
دومین آزمون جامع استانداردهای مهارتی کاردانش برای کسب دیپلم هنر در سال تحصیلی 96-97، به صورت سراسری، روز جمعه، پانزدهم تیر سال جاری، برگزار خواهد شد.