|
کدخبر: 188438

پژمان و نمایش اثری از موزه دفاع مقدس در فرانسه

گروه هنر: بنیاد پژمان چیدمان «خانی‌آباد» اثر عماد حسینی را از موزه دفاع مقدس امانت گرفت و در پالاس‌دتوکیوی فرانسه به کیوریتوری نیل بلوفا به تماشا گذاشت.
بنیاد پژمان پس از برگزاری سه نمایشگاه از هنرمندان هنرهای معاصر و میزبانی رویدادهای فرهنگی- هنری دیگر، این‌بار به‌عنوان حامی در نمایشگاه اخیر فضای هنری پالاس‌دتوکیوی فرانسه برای نمایش آثار نیل بلوفا، هنرمند الجزایری- فرانسوی، حضور یافت.
«دشمنِ دشمنِ من» پروژه‌ هنرمند نیل بلوفا به مدت سه ماه در پالاس‌دتوکیو نمایش داده شده.
این پروژه با صحنه‌آراییِ غیرثابت، بازنمایی هرج‌ومرج و چشم‌اندازی تکه‌تکه‌شده از راه‌هایی که تاریخ به نگارش درآمده، همچنین راه‌هایی که در آن قدرت در عصر معاصر مشروع قلمداد می‌شود را شامل می‌شد.

گروه هنر: بنیاد پژمان چیدمان «خانی‌آباد» اثر عماد حسینی را از موزه دفاع مقدس امانت گرفت و در پالاس‌دتوکیوی فرانسه به کیوریتوری نیل بلوفا به تماشا گذاشت.
بنیاد پژمان پس از برگزاری سه نمایشگاه از هنرمندان هنرهای معاصر و میزبانی رویدادهای فرهنگی- هنری دیگر، این‌بار به‌عنوان حامی در نمایشگاه اخیر فضای هنری پالاس‌دتوکیوی فرانسه برای نمایش آثار نیل بلوفا، هنرمند الجزایری- فرانسوی، حضور یافت.
«دشمنِ دشمنِ من» پروژه‌ هنرمند نیل بلوفا به مدت سه ماه در پالاس‌دتوکیو نمایش داده شده.
این پروژه با صحنه‌آراییِ غیرثابت، بازنمایی هرج‌ومرج و چشم‌اندازی تکه‌تکه‌شده از راه‌هایی که تاریخ به نگارش درآمده، همچنین راه‌هایی که در آن قدرت در عصر معاصر مشروع قلمداد می‌شود را شامل می‌شد.