|
کدخبر: 188415

ثبت سفارش و ال‌سی‌های صوری برای خروج ارز

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی از گشایش ال‌سی صوری و همچنین ثبت سفارش‌های صوری انتقاد کرد. امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: اینکه باید با فساد اقتصادی مبارزه جدی شود، یک اصل بدیهی است. زیان‌های بزرگی به اقتصاد کشور از بابت فساد وارد شده اما باید پذیرفت مبارزه با فساد اقتصادی نیاز به اقدامات جامع‌تری دارد. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات در مبارزه با فساد اقتصادی کشور این است که برخی اشخاص ذی‌نفوذ و آقازاده‌ها باعث می‌شوند در روند مبارزه با فساد خلل ایجاد شود. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه برخی فسادها در گمرکات، صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی بانک‌های کشور کشف شده اما این انتظار وجود دارد كه رسیدگی به این موضوعات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. خجسته در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار خانه ملت تصریح کرد: فساد سیستمی در اقتصاد کشور یکی از موانع پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود بنابراین باید سه قوه با هماهنگی بیشتری در برابر فساد اقتصادی ایستادگی کنند. وی با تأکید بر لزوم اینکه در مبارزه با فساد اقتصادی باید قاطعیت داشت، افزود: در مبارزه با فساد اقتصادی اگر به مسائل جناحی توجه شود، روند مبارزه با فساد دیگر مؤثر نخواهد بود. خجسته تصریح کرد: گزارش‌ها حکایت از این دارد كه در برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق‌های بازنشستگی در مدت اخیر تبانی وجود داشته که این موضوعات به فساد اقتصادی منجر می‌شود. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گشایش ال‌سی صوری و همچنین ثبت سفارش‌های صوری به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند بنابراین از تمامی دستگاه‌های نظارتی درخواست دارم در مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق هماهنگ‌تر باشند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی از گشایش ال‌سی صوری و همچنین ثبت سفارش‌های صوری انتقاد کرد. امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: اینکه باید با فساد اقتصادی مبارزه جدی شود، یک اصل بدیهی است. زیان‌های بزرگی به اقتصاد کشور از بابت فساد وارد شده اما باید پذیرفت مبارزه با فساد اقتصادی نیاز به اقدامات جامع‌تری دارد. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات در مبارزه با فساد اقتصادی کشور این است که برخی اشخاص ذی‌نفوذ و آقازاده‌ها باعث می‌شوند در روند مبارزه با فساد خلل ایجاد شود. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه برخی فسادها در گمرکات، صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی بانک‌های کشور کشف شده اما این انتظار وجود دارد كه رسیدگی به این موضوعات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. خجسته در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار خانه ملت تصریح کرد: فساد سیستمی در اقتصاد کشور یکی از موانع پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود بنابراین باید سه قوه با هماهنگی بیشتری در برابر فساد اقتصادی ایستادگی کنند. وی با تأکید بر لزوم اینکه در مبارزه با فساد اقتصادی باید قاطعیت داشت، افزود: در مبارزه با فساد اقتصادی اگر به مسائل جناحی توجه شود، روند مبارزه با فساد دیگر مؤثر نخواهد بود. خجسته تصریح کرد: گزارش‌ها حکایت از این دارد كه در برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق‌های بازنشستگی در مدت اخیر تبانی وجود داشته که این موضوعات به فساد اقتصادی منجر می‌شود. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گشایش ال‌سی صوری و همچنین ثبت سفارش‌های صوری به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند بنابراین از تمامی دستگاه‌های نظارتی درخواست دارم در مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق هماهنگ‌تر باشند.