|
کدخبر: 188411

انوار حکیم

آنچه این کارنامه علمی را پرفروغ و مشعشع می‌كند، نگرش گسترده و عالمانه‌ای است که پرتو آن بر حوزه‌های گوناگون فرهنگ ایران و اسلام و تشیع تابیده است. تصحیح متون دشوار زبان پارسی، مانند: تاریخ جهان‌گشای نادری، تألیف بخش‌هایی از کتاب گران‌سنگ لغت‌نامه دهخدا، شرح و تفسیر آثار مهم فلسفه اسلامی -که علاوه بر کتاب عدیم‌النظیر «شفا» باید از «اساس‌الاقتباس» استادالبشر خواجه نصیرالدین طوسی یاد کرد- شرح و توضیح نگاشته‌های بزرگان شیعه چون شیخ مرتضی‌انصاری و آخوند خراسانی، در کنار تحقیقات گسترده درباره تاریخ شهر تهران و ترجمه‌های متون علمی و ریاضی تمدن مغرب‌زمین، گوشه‌هایی از این کارنامه درخشان و ستودنی است.
شاید اشاره‌ای به آثار او در علم ریاضیات و موسیقی، بهتر بتواند گستره دانش این حکیم روزگار ما را بنمایاند:
- شرح و تفسیر و ترجمه موسیقی الکبیر، فارابی
- شرح و تفسیر دره‌التاج (بخش موسیقی کتاب علامه قطب‌الدین شیرازی)
- گردآوری مجموعه‌ای از حل‌المسائل منطق ریاضی از منابع انگلیسی
- ترجمه و شرح هندسه تحلیلی اثر سروه
- ترجمه کتاب هندسه پروژکتیو اثر فدریکو انریک
- شرح و ترجمه متون هندسی (هندسه اقلیدس و آرای ابن‌سینا)
- شرح و تفسیر قضایای منطقی و بررسی آرای خواجه نصیرالدین طوسی
- ترجمه و شرح آرای مربوط به قیاسات منطقی و جهت در قیاسات
- تدوین هفت جلد حل‌المسائل منطق ریاضی.
وجود این فرزانه اندیشمند و یگانه زمان که یقین دارم هم‌اینک بسان سال‌های گذشته در محضر ضیافت الهی بوده و روزه‌دار است، همچنان منشأ خیر و برکت برای فرهنگ این مرز و بوم است. حضور در مجامع گوناگون علمی و ادبی، شرکت در جلسات کارشناسی نسخ خطی و اسناد تاریخی، تدریس به جویندگان و شیفتگان علم در دانشگاه و منزل شخصی، تألیف و تصحیح و تدوین متون فارسی و عربی و جز آن، از جمله فعالیت‌های روزانه اوست.
سخن پایانی: سپاس از اعضای محترم شورای شهر تهران به پاس این تصمیم خردمندانه و آرزوی سلامتی و تندرستی برای استاد سیدعبدالله انوار عزیز.
شادباش و دیرباش و دیرمان و دیرزی
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران

آنچه این کارنامه علمی را پرفروغ و مشعشع می‌كند، نگرش گسترده و عالمانه‌ای است که پرتو آن بر حوزه‌های گوناگون فرهنگ ایران و اسلام و تشیع تابیده است. تصحیح متون دشوار زبان پارسی، مانند: تاریخ جهان‌گشای نادری، تألیف بخش‌هایی از کتاب گران‌سنگ لغت‌نامه دهخدا، شرح و تفسیر آثار مهم فلسفه اسلامی -که علاوه بر کتاب عدیم‌النظیر «شفا» باید از «اساس‌الاقتباس» استادالبشر خواجه نصیرالدین طوسی یاد کرد- شرح و توضیح نگاشته‌های بزرگان شیعه چون شیخ مرتضی‌انصاری و آخوند خراسانی، در کنار تحقیقات گسترده درباره تاریخ شهر تهران و ترجمه‌های متون علمی و ریاضی تمدن مغرب‌زمین، گوشه‌هایی از این کارنامه درخشان و ستودنی است.
شاید اشاره‌ای به آثار او در علم ریاضیات و موسیقی، بهتر بتواند گستره دانش این حکیم روزگار ما را بنمایاند:
- شرح و تفسیر و ترجمه موسیقی الکبیر، فارابی
- شرح و تفسیر دره‌التاج (بخش موسیقی کتاب علامه قطب‌الدین شیرازی)
- گردآوری مجموعه‌ای از حل‌المسائل منطق ریاضی از منابع انگلیسی
- ترجمه و شرح هندسه تحلیلی اثر سروه
- ترجمه کتاب هندسه پروژکتیو اثر فدریکو انریک
- شرح و ترجمه متون هندسی (هندسه اقلیدس و آرای ابن‌سینا)
- شرح و تفسیر قضایای منطقی و بررسی آرای خواجه نصیرالدین طوسی
- ترجمه و شرح آرای مربوط به قیاسات منطقی و جهت در قیاسات
- تدوین هفت جلد حل‌المسائل منطق ریاضی.
وجود این فرزانه اندیشمند و یگانه زمان که یقین دارم هم‌اینک بسان سال‌های گذشته در محضر ضیافت الهی بوده و روزه‌دار است، همچنان منشأ خیر و برکت برای فرهنگ این مرز و بوم است. حضور در مجامع گوناگون علمی و ادبی، شرکت در جلسات کارشناسی نسخ خطی و اسناد تاریخی، تدریس به جویندگان و شیفتگان علم در دانشگاه و منزل شخصی، تألیف و تصحیح و تدوین متون فارسی و عربی و جز آن، از جمله فعالیت‌های روزانه اوست.
سخن پایانی: سپاس از اعضای محترم شورای شهر تهران به پاس این تصمیم خردمندانه و آرزوی سلامتی و تندرستی برای استاد سیدعبدالله انوار عزیز.
شادباش و دیرباش و دیرمان و دیرزی
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران