|
کدخبر: 188403

هراس از مارکس و هگل

همایشی با عنوان «هراس‌های مواجهه با متون اصلی در جامعه‌شناسی و فلسفه» چهارشنبه 9 خرداد 1397 در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار می‌شود. در این همایش، قرار است محمدمهدی اردبیلی و حسام سلامت به «درنگ‌هایی در خوانش آثار مارکس و هگل» بپردازند. این همایش ۹ خرداد از ساعت ۱۲ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به نشانی تهران، تقاطع همت و شریعتی، خیابان داود گل‌نبی (کتابی) برگزار خواهد شد. ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

همایشی با عنوان «هراس‌های مواجهه با متون اصلی در جامعه‌شناسی و فلسفه» چهارشنبه 9 خرداد 1397 در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار می‌شود. در این همایش، قرار است محمدمهدی اردبیلی و حسام سلامت به «درنگ‌هایی در خوانش آثار مارکس و هگل» بپردازند. این همایش ۹ خرداد از ساعت ۱۲ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به نشانی تهران، تقاطع همت و شریعتی، خیابان داود گل‌نبی (کتابی) برگزار خواهد شد. ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.