|
کدخبر: 188399

سينما و ادبيات

شماره 67 مجله سينما و ادبيات به سينماي روماني و كريستين مونجيو، كارگردان موج نو اين كشور اختصاص دارد. سينماي مونجيو را به‌نوعي وامدار بزرگان سينماي ايران از جمله اصغر فرهادي دانسته‌اند. بخش فيلم‌ها و احساس‌ها در اين شماره موضوع جذاب تحليل بازیگري سينما را به بحث گذاشته است. «چگونه بايد درباره بازيگري نوشت؟ چگونه زبان تحليل بازيگري مي‌تواند بازتابي از نقش‌آفريني بازيگر باشد؟...». در اين پرونده نقد پالين كيل بر بازي دو بازيگر سينماي كلاسيك، گريگوري پك و لارنس اليويه، ارائه شده است. در بخش سينماي ايران مي‌توانيد خواننده موضوع «هميشه بحث‌برانگيز فيلم‌نامه» باشيد. بهروز افخمي، بهرام توكلي، فريد مصطفوي و جواد طوسي در ميزگرد همين بخش بر ضعف‌هاي حوزه فيلم‌نامه متمركز مي‌شوند. بهرام توكلي در جايي در همين ميزگرد اشاره می‌‌كند: «با ديدن اين مجموعه فيلم‌هاي ضعيف مدام احساس بحران در فيلم‌نامه مي‌كنيم در‌حالي‌كه اين بحران در يك كليت است نه الزاما در فيلم‌نامه...». آثار كلاسيك عنوان كلي پرونده ادبي اين شماره است.
تمام مباحث مربوط به كلاسيك‌هاي باستاني تا آثار كلاسيك مدرن را در ميزگرد كاوه ميرعباسي، آبتين گلكار، ابراهيم دمشناس و محمدرضا گودرزي دنبال کنید، در نشست رضا رضايي و كيهان خانجاني درباره رمان 1800 تا 1930 اروپا و آمريكا بخوانید و مطالب احمد اخوت، علي‌اصغر حداد، محمود حدادي، محمود حسيني‌زاد، خجسته كيهان، شاپور بهيان و... را پي بگيريد.
گفت‌وگوي فرشته احمدي و مجيد برزگر را در اين شماره از دست ندهيد.

شماره 67 مجله سينما و ادبيات به سينماي روماني و كريستين مونجيو، كارگردان موج نو اين كشور اختصاص دارد. سينماي مونجيو را به‌نوعي وامدار بزرگان سينماي ايران از جمله اصغر فرهادي دانسته‌اند. بخش فيلم‌ها و احساس‌ها در اين شماره موضوع جذاب تحليل بازیگري سينما را به بحث گذاشته است. «چگونه بايد درباره بازيگري نوشت؟ چگونه زبان تحليل بازيگري مي‌تواند بازتابي از نقش‌آفريني بازيگر باشد؟...». در اين پرونده نقد پالين كيل بر بازي دو بازيگر سينماي كلاسيك، گريگوري پك و لارنس اليويه، ارائه شده است. در بخش سينماي ايران مي‌توانيد خواننده موضوع «هميشه بحث‌برانگيز فيلم‌نامه» باشيد. بهروز افخمي، بهرام توكلي، فريد مصطفوي و جواد طوسي در ميزگرد همين بخش بر ضعف‌هاي حوزه فيلم‌نامه متمركز مي‌شوند. بهرام توكلي در جايي در همين ميزگرد اشاره می‌‌كند: «با ديدن اين مجموعه فيلم‌هاي ضعيف مدام احساس بحران در فيلم‌نامه مي‌كنيم در‌حالي‌كه اين بحران در يك كليت است نه الزاما در فيلم‌نامه...». آثار كلاسيك عنوان كلي پرونده ادبي اين شماره است.
تمام مباحث مربوط به كلاسيك‌هاي باستاني تا آثار كلاسيك مدرن را در ميزگرد كاوه ميرعباسي، آبتين گلكار، ابراهيم دمشناس و محمدرضا گودرزي دنبال کنید، در نشست رضا رضايي و كيهان خانجاني درباره رمان 1800 تا 1930 اروپا و آمريكا بخوانید و مطالب احمد اخوت، علي‌اصغر حداد، محمود حدادي، محمود حسيني‌زاد، خجسته كيهان، شاپور بهيان و... را پي بگيريد.
گفت‌وگوي فرشته احمدي و مجيد برزگر را در اين شماره از دست ندهيد.