|
کدخبر: 188387

پاداش پایان خدمت یک‌میلیاردی

دادستان دیوان محاسبات توضیحاتی درباره پاداش‌های پایان خدمت بازنشستگی مدیران در پایان سال 96 ارائه کرد. فیاض شجاعی در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: با توجه به اینکه در بودجه سال 97 پاداش پایان‌خدمت محدود شد، افراد زیادی ترغیب به بازنشستگی در پایان سال 96 شدند تا از مزایای پاداش بهره‌مند شوند. در نشست کمیسیون بودجه مقرر شد که دیوان محاسبات گزارش پاداش‌های پایان خدمت بالای 300‌ میلیون تومان را به کمیسیون ارائه دهد. در پایان سال 96 افراد زیادی بازنشسته شدند؛ اما عده‌ای بازنشسته شده و مجدد به کار بازگشتند که البته بازگشت این افراد به موجب قانون و استفاده از پتانسیل‌های قانونی بود؛ اما این بازگشت منصفانه نیست چراکه اگر نیازی به حضور این افراد در همین پست بود، چرا بازنشسته شدند؟

دادستان دیوان محاسبات توضیحاتی درباره پاداش‌های پایان خدمت بازنشستگی مدیران در پایان سال 96 ارائه کرد. فیاض شجاعی در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: با توجه به اینکه در بودجه سال 97 پاداش پایان‌خدمت محدود شد، افراد زیادی ترغیب به بازنشستگی در پایان سال 96 شدند تا از مزایای پاداش بهره‌مند شوند. در نشست کمیسیون بودجه مقرر شد که دیوان محاسبات گزارش پاداش‌های پایان خدمت بالای 300‌ میلیون تومان را به کمیسیون ارائه دهد. در پایان سال 96 افراد زیادی بازنشسته شدند؛ اما عده‌ای بازنشسته شده و مجدد به کار بازگشتند که البته بازگشت این افراد به موجب قانون و استفاده از پتانسیل‌های قانونی بود؛ اما این بازگشت منصفانه نیست چراکه اگر نیازی به حضور این افراد در همین پست بود، چرا بازنشسته شدند؟