|
کدخبر: 187542

سرقت 9 کیلو طلا در خونسردی

مغازه طلافروشی که به علت اختلاف بین مالکان چندسالی بسته بود، مورد دستبرد قرار گرفت. از این مغازه 9 کیلوگرم طلا به سرقت رفت. صبح روز بیست‌ودوم اردیبهشت ماه، مأموران پلیس ماکو واقع در آذربایجان‌غربی با اطلاع از سرقتی در خیابان طالقانی این شهر خود را به محل رساندند. مالکان طلافروشی به آنان مراجعه و اظهار كردند: سه سالی است که این مغازه به علت اختلافات موجود میان ما بسته بوده که سرانجام امروز - روز حادثه- مورد سرقت واقع شده؛ به ‌این‌ترتیب که قسمتی از سقف خراب شده و با ورود به داخل مغازه، حدود 9 کیلوگرم طلا و جواهر به سرقت رفته است. بنا بر این گزارش تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

مغازه طلافروشی که به علت اختلاف بین مالکان چندسالی بسته بود، مورد دستبرد قرار گرفت. از این مغازه 9 کیلوگرم طلا به سرقت رفت. صبح روز بیست‌ودوم اردیبهشت ماه، مأموران پلیس ماکو واقع در آذربایجان‌غربی با اطلاع از سرقتی در خیابان طالقانی این شهر خود را به محل رساندند. مالکان طلافروشی به آنان مراجعه و اظهار كردند: سه سالی است که این مغازه به علت اختلافات موجود میان ما بسته بوده که سرانجام امروز - روز حادثه- مورد سرقت واقع شده؛ به ‌این‌ترتیب که قسمتی از سقف خراب شده و با ورود به داخل مغازه، حدود 9 کیلوگرم طلا و جواهر به سرقت رفته است. بنا بر این گزارش تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.