|
کدخبر: 187517

خبر

تأکيد جهانگيري براي تنظيم بازار ماه رمضان
معاون‌اول رئيس‌جمهور از وزراي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه خواست با برنامه‌ريزي دقيق، شرايطي را فراهم کنند تا مردم در ماه مبارک رمضان نيز دغدغه‌اي براي تأمين مايحتاج خود نداشته باشند. به گزارش فارس،‌ جلسه ستاد تنظيم بازار، عصر روز گذشته و در آستانه ماه مبارک رمضان به رياست معاون‌اول رئيس‌جمهور برگزار شد. جهانگيري در اين جلسه بر لزوم مديريت جدي و دقيق عرضه کالاهاي مورد نياز مردم در ايام ماه مبارک رمضان تأکيد کرد و گفت: با توجه به شرايط ويژه ماه مبارک رمضان و برنامه‌هاي خاصي که مردم در ماه ضيافت الهي دارند، لازم است اقلام و کالاها با قيمت و کيفيت مناسب در اختيار عموم باشد. معاون‌اول رئيس‌جمهور از اعضاي ستاد خواست با برنامه‌ريزي دقيق، شرايطي را فراهم کنند تا مردم در ماه مبارک رمضان نيز دغدغه‌اي براي تأمين مايحتاج خود نداشته باشند. او با اشاره به اينکه برخورداري از ذخاير مطمئن کالاهاي اساسي همواره يکي از اولويت‌هاي دولت بوده است، از وزراي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه‌وبودجه خواست جلسه‌اي دراين‌باره برگزار کنند و ضمن بررسي آخرين وضع ذخاير کالاهاي اساسي، تدابير لازم را براي داشتن ذخاير اطمينان‌بخش بينديشند.
پرداخت وام ۵۰میلیونی ساخت با سود ۹ درصد
معاون وزیر راه از اجرای طرح «برجام بازآفرینی شهری» خبر داد و با اشاره به برنامه پرداخت وام ۵۰میلیون‌تومانی ساخت به سازندگان در بافت‌های فرسوده گفت: بانک مرکزی با تخصیص سالانه دوهزار و 500میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام موافقت کرده است. به گزارش تسنیم، هوشنگ عشایری با بیان اینکه در پنج بخش بافت‌های میانی، بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه شهرها با پیشینه روستایی و نقاط همگون شهری برنامه‌ریزی توسط شرکت بازآفرینی شهری انجام می‌شود، تصریح کرد: حدود 90‌ میلیارد تومان منابع برای یک محله جهت ارتقای زندگی به میانگین شهری نیاز است و سالانه باید صد ‌هزار واحد مسکونی در محله‌های هدف بازآفرینی شهر بازسازی شود، در مجموع برای هزارو 334 محله بالغ بر 123‌ هزار‌ میلیارد تومان در طول برنامه بازآفرینی شهری اعتبار لازم است. عشایری با تصریح به اینکه سالانه باید 25‌ هزار‌ میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری هزینه شود، گفت: از این مبلغ هشت‌هزارمیلیارد تومان توسط دولت، هفت‌هزار میلیارد تومان توسط شهرداری و 10 هزار ‌میلیارد تومان توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. او با اعلام اینکه بر این اساس وام 50‌میلیون‌تومانی دوساله مشارکت ساخت به سازندگان پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کرده و هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هم‌اکنون این پیشنهاد در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی، تخصیص می‌یابد.
تأکيد جهانگيري براي تنظيم بازار ماه رمضان
معاون‌اول رئيس‌جمهور از وزراي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه خواست با برنامه‌ريزي دقيق، شرايطي را فراهم کنند تا مردم در ماه مبارک رمضان نيز دغدغه‌اي براي تأمين مايحتاج خود نداشته باشند. به گزارش فارس،‌ جلسه ستاد تنظيم بازار، عصر روز گذشته و در آستانه ماه مبارک رمضان به رياست معاون‌اول رئيس‌جمهور برگزار شد. جهانگيري در اين جلسه بر لزوم مديريت جدي و دقيق عرضه کالاهاي مورد نياز مردم در ايام ماه مبارک رمضان تأکيد کرد و گفت: با توجه به شرايط ويژه ماه مبارک رمضان و برنامه‌هاي خاصي که مردم در ماه ضيافت الهي دارند، لازم است اقلام و کالاها با قيمت و کيفيت مناسب در اختيار عموم باشد. معاون‌اول رئيس‌جمهور از اعضاي ستاد خواست با برنامه‌ريزي دقيق، شرايطي را فراهم کنند تا مردم در ماه مبارک رمضان نيز دغدغه‌اي براي تأمين مايحتاج خود نداشته باشند. او با اشاره به اينکه برخورداري از ذخاير مطمئن کالاهاي اساسي همواره يکي از اولويت‌هاي دولت بوده است، از وزراي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه‌وبودجه خواست جلسه‌اي دراين‌باره برگزار کنند و ضمن بررسي آخرين وضع ذخاير کالاهاي اساسي، تدابير لازم را براي داشتن ذخاير اطمينان‌بخش بينديشند.
پرداخت وام ۵۰میلیونی ساخت با سود ۹ درصد
معاون وزیر راه از اجرای طرح «برجام بازآفرینی شهری» خبر داد و با اشاره به برنامه پرداخت وام ۵۰میلیون‌تومانی ساخت به سازندگان در بافت‌های فرسوده گفت: بانک مرکزی با تخصیص سالانه دوهزار و 500میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام موافقت کرده است. به گزارش تسنیم، هوشنگ عشایری با بیان اینکه در پنج بخش بافت‌های میانی، بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه شهرها با پیشینه روستایی و نقاط همگون شهری برنامه‌ریزی توسط شرکت بازآفرینی شهری انجام می‌شود، تصریح کرد: حدود 90‌ میلیارد تومان منابع برای یک محله جهت ارتقای زندگی به میانگین شهری نیاز است و سالانه باید صد ‌هزار واحد مسکونی در محله‌های هدف بازآفرینی شهر بازسازی شود، در مجموع برای هزارو 334 محله بالغ بر 123‌ هزار‌ میلیارد تومان در طول برنامه بازآفرینی شهری اعتبار لازم است. عشایری با تصریح به اینکه سالانه باید 25‌ هزار‌ میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری هزینه شود، گفت: از این مبلغ هشت‌هزارمیلیارد تومان توسط دولت، هفت‌هزار میلیارد تومان توسط شهرداری و 10 هزار ‌میلیارد تومان توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. او با اعلام اینکه بر این اساس وام 50‌میلیون‌تومانی دوساله مشارکت ساخت به سازندگان پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کرده و هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هم‌اکنون این پیشنهاد در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی، تخصیص می‌یابد.