|

مقاومت برابر اشغال

سحرطلوعي: ناآرامي‌هاي غزه وارد هفته ششم خود شده است. جمعه گذشته يکي از پرتنش‌ترين روزهاي اين باريکه بوده است. 70 نفر زخمي و مجروح و سه نفر هم در وضعيت بد حياتي در بيمارستان بستري شده‌اند. تيرکمان‌ها و سنگ‌ها همچنان در دست فلسطيني‌هاست. جوانان اين باريکه پرهياهو و ناآرام مقاومت را ادامه مي‌دهند و از مرزهاي سرزمين خود دفاع مي‌کنند. آن‌سوي ميدان هم نظاميان اسرائيلي هستند که با سلاح گرم مقابله مي‌کنند. از روزي که درگيري‌هاي اخير غزه آغاز شده تا امروز 50 شهروند فلسطيني جان باخته‌‌اند و بيش از هزار نفر هم دچار آسيب‌هاي شديد شده‌اند.

سحرطلوعي: ناآرامي‌هاي غزه وارد هفته ششم خود شده است. جمعه گذشته يکي از پرتنش‌ترين روزهاي اين باريکه بوده است. 70 نفر زخمي و مجروح و سه نفر هم در وضعيت بد حياتي در بيمارستان بستري شده‌اند. تيرکمان‌ها و سنگ‌ها همچنان در دست فلسطيني‌هاست. جوانان اين باريکه پرهياهو و ناآرام مقاومت را ادامه مي‌دهند و از مرزهاي سرزمين خود دفاع مي‌کنند. آن‌سوي ميدان هم نظاميان اسرائيلي هستند که با سلاح گرم مقابله مي‌کنند. از روزي که درگيري‌هاي اخير غزه آغاز شده تا امروز 50 شهروند فلسطيني جان باخته‌‌اند و بيش از هزار نفر هم دچار آسيب‌هاي شديد شده‌اند.