|

خبر

اجازه خروج ارز از کشور داده نخواهد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد ارز از کشور خارج شود، گفت: به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری خواهیم کرد که واحدهای تولیدی ارز را به کشور وارد کنند. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود کرباسیان افزود: برخی معتقد بودند این نرخ باید شناور باشد و کف قیمتی دیده می‌شد تا پس از آن شناور‌بودن ارز انجام شود. وی با تأکید بر اینکه سامانه ارزی بحثی قطعی است، ادامه داد: بخش‌نامه ارزی گویاست و در حوزه صادرات تمامی مسائل دیده شده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی ۳۶ نوع نیاز در پیوند با ارز احصا کرده است که در گروه‌های کاری مورد‌توجه قرار می‌گیرند.

عرضه کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان با قیمت گذشته
مهر: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت کالاهای اساسی به ویژه گوشت قرمز وارداتی با وجود تک‌نرخی‌شدن ارز، افزایش نخواهد داشت.
به گزارش مهر، حمید ورناصری با اشاره به اینکه تاکنون گوشت قرمز با ارز مبادله‌ای سه‌هزارو 800 تومان وارد می‌شد، افزود: با وجود افزایش نرخ ارز و تعیین قیمت چهارهزارو 200 تومان، گوشت وارداتی با همان قیمت هر‌ کیلو ۳۳ هزار تومان عرضه می‌شود و تغییر قیمت نخواهد داشت.

شرط معافیت مالیاتی فعالان مناطق آزاد اعلام شد
مهر: سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی، از صدور وصول مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد خبر داد و گفت: این فعالان با ارائه اظهارنامه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

اجازه خروج ارز از کشور داده نخواهد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد ارز از کشور خارج شود، گفت: به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری خواهیم کرد که واحدهای تولیدی ارز را به کشور وارد کنند. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود کرباسیان افزود: برخی معتقد بودند این نرخ باید شناور باشد و کف قیمتی دیده می‌شد تا پس از آن شناور‌بودن ارز انجام شود. وی با تأکید بر اینکه سامانه ارزی بحثی قطعی است، ادامه داد: بخش‌نامه ارزی گویاست و در حوزه صادرات تمامی مسائل دیده شده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی ۳۶ نوع نیاز در پیوند با ارز احصا کرده است که در گروه‌های کاری مورد‌توجه قرار می‌گیرند.

عرضه کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان با قیمت گذشته
مهر: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت کالاهای اساسی به ویژه گوشت قرمز وارداتی با وجود تک‌نرخی‌شدن ارز، افزایش نخواهد داشت.
به گزارش مهر، حمید ورناصری با اشاره به اینکه تاکنون گوشت قرمز با ارز مبادله‌ای سه‌هزارو 800 تومان وارد می‌شد، افزود: با وجود افزایش نرخ ارز و تعیین قیمت چهارهزارو 200 تومان، گوشت وارداتی با همان قیمت هر‌ کیلو ۳۳ هزار تومان عرضه می‌شود و تغییر قیمت نخواهد داشت.

شرط معافیت مالیاتی فعالان مناطق آزاد اعلام شد
مهر: سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی، از صدور وصول مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد خبر داد و گفت: این فعالان با ارائه اظهارنامه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.