|
کدخبر: 185809

رویداد

ولايتي: برجام، نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد
ايرنا: علي‌اکبر ولايتي گفت: برخي کشورهاي فرصت‌طلب منطقه، گاهي به نفع سوريه و گاهي عليه آن اقداماتي را انجام مي‌دهند اما بدانند اين سياست‌ها ماندگار نخواهد بود. مشاور مقام معظم رهبري در امور بين‌الملل درباره برجام تأکيد کرد: اينها فکر مي‌کنند که از طريق برجام مي‌توانند به ايران فشار بياورند و مي‌خواهند از برجام، پوسته بدون محتوا باقي بماند که ما اين را قبول نداريم؛ برجام؛ نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد و فکر نکنند که اگر از برجام خارج شوند، ايران پايبند مي‌ماند؛ اگر برجام را پاره کنند، ما آن را به آتش مي‌کشيم.

نتانياهو: آماده مقابله هستيم
ايسنا: نخست‌وزير رژيم اسرائيل مدعي شد که ارتش ما آماده مقابله با تهديدات است. به گزارش عرب 48، بنيامين نتانياهو در نشست کابينه اين رژيم،‌ مدعي شد: تهديدات ايران را مي‌شنويم، سربازان و نيروهاي امنيتي ما آماده هر نوع تحولي هستند و هرکس به ما حمله کند با آن مبارزه مي‌کنيم. او با بيان اينکه ارتش ما آماده است و مردم ما مقاومت مي‌کنند، گفت: هزينه‌ها ما را از مبارزه باز نخواهد داشت و ما اين هزينه‌ها را به دشمنان‌مان تحميل مي‌کنيم. نتانياهو پنجشنبه هفته گذشته نيز در ديدار با برخي ديپلمات‌هاي خارجي، مدعي شد: ايران دشمن همه است؛ دشمن اسرائيل، دشمن جهان عرب و دشمن تمدن.

لندن در امور ايران دخالت داشته
ايرنا: «مالکوم ريفکيند» وزير خارجه و دفاع سابق انگليس در نشستي در مجلس عوام ضمن اشاره به تاريخ گذشته روابط انگليس و ايران گفت: روابط دو کشور متأثر از نياز لندن به نفت تهران بوده است. او که از سال 1995 تا 1997 وزير امور خارجه بود، بوده و افزود: اين مسئله در سرنگوني دولت مشروع و قانوني دکتر مصدق با کودتا به اوج خود رسيد و همين مسائل باعث شده که ايراني‌ها پيوسته به روابط با انگليس با ديده شک و ترديد بنگرند. وزير اسبق امور خارجه انگليس با تأکيد بر اينکه غرب هيچ‌گاه جايگاه و ظرفيت ايران را به‌درستي نشناخته، گفت که لندن طي صد سال گذشته، در امور داخلي تهران دخالت مستقيم و آشکار داشته است.

ولايتي: برجام، نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد
ايرنا: علي‌اکبر ولايتي گفت: برخي کشورهاي فرصت‌طلب منطقه، گاهي به نفع سوريه و گاهي عليه آن اقداماتي را انجام مي‌دهند اما بدانند اين سياست‌ها ماندگار نخواهد بود. مشاور مقام معظم رهبري در امور بين‌الملل درباره برجام تأکيد کرد: اينها فکر مي‌کنند که از طريق برجام مي‌توانند به ايران فشار بياورند و مي‌خواهند از برجام، پوسته بدون محتوا باقي بماند که ما اين را قبول نداريم؛ برجام؛ نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد و فکر نکنند که اگر از برجام خارج شوند، ايران پايبند مي‌ماند؛ اگر برجام را پاره کنند، ما آن را به آتش مي‌کشيم.

نتانياهو: آماده مقابله هستيم
ايسنا: نخست‌وزير رژيم اسرائيل مدعي شد که ارتش ما آماده مقابله با تهديدات است. به گزارش عرب 48، بنيامين نتانياهو در نشست کابينه اين رژيم،‌ مدعي شد: تهديدات ايران را مي‌شنويم، سربازان و نيروهاي امنيتي ما آماده هر نوع تحولي هستند و هرکس به ما حمله کند با آن مبارزه مي‌کنيم. او با بيان اينکه ارتش ما آماده است و مردم ما مقاومت مي‌کنند، گفت: هزينه‌ها ما را از مبارزه باز نخواهد داشت و ما اين هزينه‌ها را به دشمنان‌مان تحميل مي‌کنيم. نتانياهو پنجشنبه هفته گذشته نيز در ديدار با برخي ديپلمات‌هاي خارجي، مدعي شد: ايران دشمن همه است؛ دشمن اسرائيل، دشمن جهان عرب و دشمن تمدن.

لندن در امور ايران دخالت داشته
ايرنا: «مالکوم ريفکيند» وزير خارجه و دفاع سابق انگليس در نشستي در مجلس عوام ضمن اشاره به تاريخ گذشته روابط انگليس و ايران گفت: روابط دو کشور متأثر از نياز لندن به نفت تهران بوده است. او که از سال 1995 تا 1997 وزير امور خارجه بود، بوده و افزود: اين مسئله در سرنگوني دولت مشروع و قانوني دکتر مصدق با کودتا به اوج خود رسيد و همين مسائل باعث شده که ايراني‌ها پيوسته به روابط با انگليس با ديده شک و ترديد بنگرند. وزير اسبق امور خارجه انگليس با تأکيد بر اينکه غرب هيچ‌گاه جايگاه و ظرفيت ايران را به‌درستي نشناخته، گفت که لندن طي صد سال گذشته، در امور داخلي تهران دخالت مستقيم و آشکار داشته است.