|

در رابطه با شکایت رئيس دولت اصلاحات

سردار نقدی احضار شد

شرق: وکیل رئيس دولت اصلاحات از احضار سردار نقدی به دلیل شکایت موکل خود خبر داد. به گزارش ايسنا، «سیدمحمد انجام» درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی، گفت: «حسب اعلام شعبه رسیدگی‌کننده، با توجه به بخش‌نامه قوه قضائيه مبنی‌بر احضار فرماندهان و مقامات نظامی دارای درجه سرداری از طریق دفتر ویژه ستاد کل نیروهای مسلح در دفتر مقام معظم رهبری، مراتب احضار سردار نقدی به آن دفتر اعلام شده است».او افزود: «تاکنون متهم به مرجع قضائي مراجعه‌ای نداشته و حسب درخواست آن دفتر، مستندات پرونده نیز برای آن دفتر ارسال ‌شده است».29 دی ماه بود که وکیل رئيس دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «آنا» از شکایت وی از سردار نقدی خبر داد و گفت: «سردار نقدی چندی‌ پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه «شرق» ادعا كرده آقای خاتمی از پادشاه عربستان برای کارهای سیاسی خود پول گرفته است. چون این ادعا مبنایی ندارد، قریب به دو هفته پیش یک شکایت کیفری با عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه سردار نقدی در شعبه ٤ بازپرسی دادسرای رسانه ثبت کردیم که در حال رسیدگی است. من از ایشان کسب اجازه کردم که طرح شکایت از سردار نقدی را در رسانه‌ها مطرح کنم».دوم آذرماه روزنامه «شرق» گفت‌وگویی با سردار «محمدرضا نقدی»، رئیس وقت سازمان بسیج، داشت که خبرنگار از او پرسید: «شما دو سال پیش با «شرق» مصاحبه کردید و بعدا در تلویزیون گفتید عده‌ای از مصاحبه من با یک روزنامه ناراحت شدند و نسبت به آن انتقاد کردند. چرا باید از این کار ناراحت شوند؟ مگر ما چه مشکلی داریم» که نقدی هم این‌گونه پاسخ داد: «اگر منتشر و چاپ می‌کنید، بگویم». پس از قول «شرق» به او که «هرچه بگویید منتشر می‌شود»، او گفت: «ببینید؛ مثلا همین آقای شهردار آن زمان را شما صفحه اول می‌زنید، پذیرفتنی نیست. کاری به جناح ندارم، واقعا قابل‌قبول نیست یا آقای خاتمی رفته برای کار سیاسی از شاه عربستان پول گرفته». در واکنش به این گفته‌ها، «شرق» خطاب به سردار گفت که «اینکه تکذیب شده»، اما سردار نقدی در پاسخ گفت: «تکذیب شده؟ از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند».

شرق: وکیل رئيس دولت اصلاحات از احضار سردار نقدی به دلیل شکایت موکل خود خبر داد. به گزارش ايسنا، «سیدمحمد انجام» درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی، گفت: «حسب اعلام شعبه رسیدگی‌کننده، با توجه به بخش‌نامه قوه قضائيه مبنی‌بر احضار فرماندهان و مقامات نظامی دارای درجه سرداری از طریق دفتر ویژه ستاد کل نیروهای مسلح در دفتر مقام معظم رهبری، مراتب احضار سردار نقدی به آن دفتر اعلام شده است».او افزود: «تاکنون متهم به مرجع قضائي مراجعه‌ای نداشته و حسب درخواست آن دفتر، مستندات پرونده نیز برای آن دفتر ارسال ‌شده است».29 دی ماه بود که وکیل رئيس دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «آنا» از شکایت وی از سردار نقدی خبر داد و گفت: «سردار نقدی چندی‌ پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه «شرق» ادعا كرده آقای خاتمی از پادشاه عربستان برای کارهای سیاسی خود پول گرفته است. چون این ادعا مبنایی ندارد، قریب به دو هفته پیش یک شکایت کیفری با عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه سردار نقدی در شعبه ٤ بازپرسی دادسرای رسانه ثبت کردیم که در حال رسیدگی است. من از ایشان کسب اجازه کردم که طرح شکایت از سردار نقدی را در رسانه‌ها مطرح کنم».دوم آذرماه روزنامه «شرق» گفت‌وگویی با سردار «محمدرضا نقدی»، رئیس وقت سازمان بسیج، داشت که خبرنگار از او پرسید: «شما دو سال پیش با «شرق» مصاحبه کردید و بعدا در تلویزیون گفتید عده‌ای از مصاحبه من با یک روزنامه ناراحت شدند و نسبت به آن انتقاد کردند. چرا باید از این کار ناراحت شوند؟ مگر ما چه مشکلی داریم» که نقدی هم این‌گونه پاسخ داد: «اگر منتشر و چاپ می‌کنید، بگویم». پس از قول «شرق» به او که «هرچه بگویید منتشر می‌شود»، او گفت: «ببینید؛ مثلا همین آقای شهردار آن زمان را شما صفحه اول می‌زنید، پذیرفتنی نیست. کاری به جناح ندارم، واقعا قابل‌قبول نیست یا آقای خاتمی رفته برای کار سیاسی از شاه عربستان پول گرفته». در واکنش به این گفته‌ها، «شرق» خطاب به سردار گفت که «اینکه تکذیب شده»، اما سردار نقدی در پاسخ گفت: «تکذیب شده؟ از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند».