|

روش عجیب امام جمعه اسلامشهر برای تبلیغ فرزندآوری

امام جمعه شهرستان اسلامشهر برای تبلیغ فرزندآوری گفت: هزینه اسباب‌بازی از هزینه همبازی بیشتر است.

روش عجیب امام جمعه اسلامشهر برای تبلیغ فرزندآوری
منبع: اعتماد