|

حضور بی‌اثر شهردار در هیات دولت/ سهم اندک شهرداری ها از بودجه ملی

کارشناس مالیه و اقتصاد شهری می‌گوید : علی‌رغم آنکه در برخی ردیف های بودجه مربوط به شهرداریها ما شاهد افزایش میزان اعتبار پیشنهادی هستیم اما مجموعا سهم اعتبارات شهرداریها از بودجه کل کشور همچنان اندک است.

حضور بی‌اثر شهردار در هیات دولت/ سهم اندک شهرداری ها از بودجه ملی
نورا حسینی خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

لایحه بودجه سال 1402 کل کشور هفته گذشته منتشر شد. 

 

سهم شهرداری ها از بودجه ملی 

لایحه بودجه سال 1402 کل کشور هفته گذشته منتشر شد . بررسی جزییات این لایحه نشان می دهد که سهم شهرداریها از بودجه کل کشور همچنان اندک است و ارقام پیش بینی شده در بودجه دولت در حکم قطره ای هستند که هزینه کرد آنها در دریای مشکلات و چالش های مدیریت شهری در کشور چندان به چشم نخواهد آمد. 

 

حضوری که آورده ای برای شهر نداشت 

بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری می گوید : علی رغم آنکه در برخی ردیف های بودجه مربوط به شهرداریها ما شاهد افزایش میزان اعتبار پیشنهادی هستیم اما مجموعا سهم اعتبارات شهرداریها از بودجه کل کشور همچنان اندک است و در بودجه سال 1402 ما شاهد آن هستیم که مجموع اعتبارات دولتی برای شهرداریها چیزی معادل 5 صدم درصد بودجه کل کشور است این لایحه نشان می دهد حضور شهردار تهران در هیئت دولت بیش از آنکه برای شهرداری تهران و شهرداریهای کشور آورده ای داشته باشد بیشتر به یک حضور بدون تاثیر و آورده برای شهر تهران و شهرداریها تبدیل شده است. 

 

سهم مترو از بودجه 

 دولت در بودجه سال 1402 برای احداث و تکمیل خطوط اولویت دار  متروی تهران اعتباری بالغ بر 94 میلیارد تومان پیش بینی کرده است که با این رقم نمی توان حتی تجهیزات یک ایستگاه مترو را تامین کرد همین رقم در سال 1401 بالغ بر 54 میلیارد تومان بوده است و ما شاهد رشد 71 درصدی این اعتبارات برای سال 1402 هستیم.

 

کمک قطره چکانی به حمل و نقل عمومی 

در بودجه سال 1402 کل کشور شاهد پیش بینی رقم 42 میلیارد و 800 میلیون تومان برای تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری هستیم که نسبت به سال قبل 87 میلیون تومان افزایش داشته است 

دولت بر اساس قانون مکلف به پرداخت یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی است که بر همین اساس برای یارانه بلیط قطارشهری و اتوبوس اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم هم با توجه به حجم تعهدات دولت در قبال شهرداریها رقم قابل توجهی نیست .

 

شهرداری ها چقدر اوراق منتشر می کنند ؟

در بند دال تبصره 5 بودجه سال 1402 رقم 10 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر شود و دولت تنها در تضمین و بازپرداخت اصل و سود اوراقی که برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل ونقل شهری منتشر شده باشند به نسبت 50 درصد مشارکت می کند، که شهرداریها به علت بدهی و فقدان امکان تضمین بازپرداخت اصل و سود مطابق مقررات مربوط از سهم انتشارکامل این اوراق برخوردار نمی شوند. 

 

امتیاز بی مخاطب به شهرداری ها 

در لایحه بودجه سال 1402 اجازه انتشار 12 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به شهرداریها و سازمان های وابسته داده است تا با تایید وزارت کشور و تضمین شهرداری برای بازپرداخت اصل و سود اوراق را برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت های شهری،مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز،بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی منتشر کنند، که با توجه به هزینه های انتشار و بازارگردانی انتشار اوراق از یک سو و لزوم تامین تضامین برای اصل و سود توسط شهرداری از یک سو و از سوی دیگر تامین منابع پرداخت سود واصل این موضوع احتمالا از سوی شهرداریها با اقبال مواجه نخواهد شد.

 

وقتی حمل و نقل اولویت دولت نیست 

در بودجه سال 1402 شاهد افزایش 15 درصدی اعتبارات کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم، دولت در بودجه سال 1402 رقم 514 میلیارد و 600 میلیون تومانی را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی پیش بینی کرده است که افزایش 15 درصدی این رقم در مقایسه با افزایش 40 درصدی منابع و مصارف بودجه نشان از عدم اولویت این بخش برای سیاستگذاران در دولت خبر می دهد. 

 

رشد خرید تجهیزات آتش نشانی 

در بودجه سال 1402 برای خرید تجهیزات آتش نشانی رقم 54 میلیارد و 100 میلیون تومانی پیش بینی شده که این رقم نسبت به سال گذشته  76 درصد رشد داشته است.

لایحه پیشنهادی دولت نشان می دهد  بار مالیه شهری را شهروندان باید به دوش بکشند و دولت خیرچندانی برای شهرداریها نخواهد داشت.