|
کدخبر: 845563

راه اندازی ۴۷ مرکز پسماند در پایتخت

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند گفت: راه اندازی ۱۹ پسماند مارکت، ۲۲مرکز گلماند، سه پسماند بیمه، دو پسماند ورزش و یک کارواش پسماند از طرح‌های جدید این سازمان است.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل و معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان از وضعیت نگهداشت شهر، خدمات شهری و جمع آوری پسماند خشک در مناطق ۹ و ۱۰ شهرداری تهران بازدید کردند. 

در این بازدید، آخرین وضعیت مخازن، رفت و روب، آراستگی و پاکیزگی معابرشهری، اتوبان ها، انهار، المان ها، اسکان کارگری، نحوه جمع آوری پسماند خشک، وضعیت غرف پسماند و بکارگیری نیروهای ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

شادی مالکی، معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند در حاشیه این بازدید، گفت: با توجه به اهمیت نظافت و پاکیزگی هر چه بیشتر و بهتر شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان محترم شهر تهران، نظارت و ارزیابی عملکرد مناطق در حوزه‌های مورد اشاره بطور مستمر و منظم در دستور کار قرار گرفته است. 

او با تاکید بر ارتقای وضعیت نگهداشت شهر و بهبود شیوه جمع آوری پسماند خشک به عنوان اهداف اصلی این بازدیدها افزود: کلیه برنامه‌های در دست اقدام این معاونت از جمله بهبود نحوه نظارت و ارزیابی، هوشمندسازی صد درصدی صورت وضعیت، واقعی‌سازی آنالیز پیمان‌های خدمات شهری، افزایش حقوق کارگران و ارتقای وضعیت ماشین آلات و نیروی انسانی به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است که طی این بازدیدها به طور مرتب و منظم رصد خواهد شد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، مالکی با اشاره به افزایش نوآوری در تمام برنامه‌های در دست اقدام و انجام شده این سازمان، از اجرای طرح‌های جدید پسماندی خبر داد و گفت: راه اندازی ۱۹ پسماند مارکت، ۲۲مرکز گلماند، سه پسماند بیمه، دو پسماند ورزش و یک کارواش پسماند از طرح‌های جدید این سازمان است که بر پایه این برنامه توانسته‌ایم زمینه افزایش تفکیک پسماند در مبدا را در شهر تهران مهیا کنیم.