|

تراول جدید ۱۰۰ هزار تومانی رونمایی شد

اسکناس جدید صدهزار تومانی امروز منتشر شد که تصویر این اسکناس به دست رسید.

تراول جدید ۱۰۰ هزار تومانی رونمایی شد

به گزارش تازه نیوز، در تراول جدید ۱۰۰ هزار تومانی تصویری از یک بنای مذهبی نقش بسته است.

اسکناس جدید صدهزار تومانی برخلاف تراول دولت روحانی با امضای همتی، تصویری از یک بنای مذهبی دارد؛ شاید یک مسجد معروف چرا که روی چک‌پول اشاره‌ای به محل نقش‌بسته روی اسکناس نشده است. این در حالی است که در چک‌پول قبلی، تصویری از تخت جمشید با این جمله حک شده بود: آثار تاریخی کشور جزو مفاخر ملت ایران است.

در هر حال ایران چک ۱۰۰هزار تومانی امروز منتشر شد که تصویر این اسکناس به دست رسید. در تصویر زیر اسکناس قدیمی با امضای همتی و اسکناس جدید با امضای صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی وقت را مشاهده می‌کنید.

تصویر تراول جدید ۱۰۰تومانی/ تخت‌جمشید حذف شد!