|

امیرحسین حریری، مدیر مرکز تئاتر مولوی:

نباید سالن‌های تئاتر تعطیل باشند

مدیر مرکز تئاتر مولوی گفت: نباید قبح تعطیلی سالن‌های نمایش ریخته شود و مدیران و هنرمندان و مردم نباید اجازه دهند سالن‌های تئاتر و فعالیت‌های تئاتری و در کل هنری تعطیل شوند.

نباید سالن‌های تئاتر تعطیل باشند

به گزارش شبکه شرق، امیرحسین حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی درباره اجراهای جدید این مجموعه تئاتری، گفت: نمایش «رضا» به اجرای خود در مرکز تئاتر مولوی پایان داد و علیرغم محدودیت‌هایی که به لحاظ تبلیغات برای اجرا وجود داشت و همچنین فشارهایی که از سوی برخی افراد به گروه وارد می‌شد تا اجراهای‌شان تحت‌الشعاع قرار بگیرد، با استقبال خوبی از سوی مخاطبان اجرا شد.

وی اظهار کرد: فکر می‌کنم در این شرایط و روزهای بعضاً تلخ، چنین اجراهایی می‌تواند فرصتی برای تعامل افراد و گفتگو میان آن‌ها باشد تا حال‌شان بهتر شود.

حریری ادامه داد: ۲ اجرای جدید برای مرکز تئاتر مولوی داریم که منتظر طی شدن مرحله بازبینی و صدور مجوز اجرای آن‌ها هستیم. اگر مجوز اجرای این آثار اخذ شوند از اوایل هفته آتی نادر خوشبخت نمایش «اهانت به تماشاگر» را در سالن اصلی و نیما آقاخانی نمایش «آبا» را در سالن کوچک مولوی به صحنه می‌برند. انتظار داریم مرکز هنرهای نمایشی و شورای نظارت و ارزشیابی با توجه به اینکه جداول اجرایی ما و بسیاری از سالن‌های تئاتر دستخوش تغییر شده، فراتر از فرایند سامانه صدور مجوزها، در این روزها همراهی بیشتری با سالن‌های تئاتر و هنرمندان داشته باشد.

مدیر مرکز تئاتر مولوی درباره بحث ضرورت فعالیت سالن‌های نمایشی در شرایط کنونی جامعه، تأکید کرد: معتقدم امر تئاتر یک فعل نخبگانی و امری فرهنگی است که توسط جامعه نخبگانی انجام می‌شود. بنیان تئاتر بر اصل گفتگو شکل می‌گیرد. رسالت این جامعه نخبگانی است که این اصل را فراموش نکند و همیشه محل و فرصتی برای شکل‌گیری این گفتگو باشد. گرفتن و یا حذف این امکان بر خلاف رسالت هنر نمایش و بر خلاف کارکرد صحیح و نخبگانی مستتر در ذات تئاتر است.

وی تصریح کرد: معتقدم در همه حال سالن‌های تئاتر، سینما و اساساً فعالیت‌های فرهنگی و هنری ما فعال و زبان طیف‌های مختلف اجتماعی باشند تا بر اساس آن گفتگو شکل بگیرد و وقتی گفتگو شکل بگیرد بسیاری از شکاف‌های اجتماعی و مشکلات طرح و مورد بررسی و حتی حل‌شدن قرار می‌گیرد.

حریری ضمن اظهار امیدواری از اینکه دیگر سالن‌های نیز هر چه زودتر فعالیت خود را از سر بگیرند، افزود: این امر نافی آن نیست که حافظ امنیت مخاطبان و کنش‌گران‌مان نباشیم و طبیعی است که مسئولان مربوطه نیز به این نکته توجه داشته باشند و سالن‌های نمایشی را به صورتی مدیریت کنند تا مخاطبان با آسایش خاطر به تماشای آثار بنشینند. در مرکز تئاتر مولوی هر لحظه احساس کنیم که شرایط اجرا مهیا نیست و خطری تماشاگران و هنرمندان را تهدید می‌کند به گونه‌ای دیگر عمل خواهیم کرد. در حال حاضر منعی برای اجرای گروه‌ها و حضور مخاطبان در سالن وجود ندارد.

این مدیر تئاتری تصریح کرد: در همه بزنگاه‌ها که در ابتدا تئاتر، سینما و در کل امر فرهنگی تعطیل می‌شود، نظیر اتفاقی که در دوران کرونا افتاد، احساس می‌کنم الان هم همان اتفاق می‌افتد.

وی متذکر شد: نباید قبح تعطیلی سالن‌های نمایش ریخته شود و مدیران و هنرمندان و مردم نباید اجازه دهند سالن‌های تئاتر و فعالیت‌های تئاتری و در کل هنری تعطیل شوند.

حریری در پایان سخنان خود تأکید کرد: امیدواریم شرایط به گونه‌ای باشد که گروه‌ها بتوانند تبلیغات بهتری برای آثار خود داشته باشند تا مخاطبان بیشتری در سالن‌ها حضور پیدا کنند.

 

منبع: مهر