|

رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات:

ما که در دولت‌های گذشته نقشی داشته‌ایم، دور و بر پزشکیان را شلوغ نکنیم

سخنگوی دولت اصلاحات گفت: قبول کنیم پیرمردهایی مثل من، که هریک در دولت‌های گذشته نقشی داشته‌ایم، در وضع نابسامان کنونی کشور قاصر یا مقصر بوده‌ایم.

ما که در دولت‌های گذشته نقشی داشته‌ایم، دور و بر پزشکیان را شلوغ نکنیم

به گزارش شبکه شرق، عبدالله رمضان زاده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قبول کنیم پیرمردهایی مثل من، که هریک در دولت‌های گذشته نقشی داشته‌ایم، در وضع نابسامان کنونی کشور قاصر یا مقصر بوده‌ایم.

 او افزود: پس اکنون دور و بر پزشکیان را شلوغ نکنیم و بگذاریم خود او، با نسلی جدید از جوانان و زنان امید را در دل مردم، برای سامان امور، زنده نگاه دارد.

 

منبع: عصر ایران
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها